CBS Gebouw

De nieuwe huisvesting van het CBS. Een ontwerp van het bureau Meyer & Van Schooten ( o.a. bekend van het hoofdkantoor van de ING Bank aan de Zuidas in Amsterdam, de zgn. ‘Kruimeldief’). De ontwikkelaar van dit complex, dat slechts de helft zo groot is als het vroegere CBS gebouw, is IPMMC. Deze afkorting werd in de […]

Read More

Sint Franciscus van Assisiëkerk

Aanvankelijk sloot de kerk aan bij de woonbebouwing van de Laanderstraat. Door de aanleg van wegen rond het centrum, waaronder de doorgetrokken Looierstraat, is de samenhang met de omgeving verloren gegaan. Verschillende centrumplannen bedreigden in de loop der tijd het voortbestaan van deze kerk. De bouwgrond werd destijds geschonken door de Parijse familie De Wendel, […]

Read More

Galerijflats

Deze flatgebouwen zijn gebouwd volgens het Wilma II gietbouwsysteem, indertijd een revolutie in de hoogbouw. Wilma introduceerde als een van de eerste in Nederland een snelle bouwmethode in de jaren zestig. J.A.M. Kurvers (1915-1984) was als architect bij dit systeem betrokken.  Hierbij werden grote mallen voor de wanden op de juiste plaats gesteld om er […]

Read More

Sint Andreaskerk

Op een centraal punt in de schil van Heerlerbaan wilde de parochie een nieuwe kerk bouwen. Het stedenbouwkundige plan ging uit van een groengebied zonder bebouwing. Laurens Bisscheroux zag mogelijkheden om tegemoet te komen aan het bouwverbod: de kerk ging net zoals veel mijnwerkers ondergronds.   Het brandpunt van deze jongste kerk van Heerlen, die ook wel de […]

Read More

Mariakapel Bautscherweg

Dit bouwwerk is een naoorlogse, ruime kapel met zadeldak. Ze heeft een recht gesloten koor met aan de buitenkant een bakstenen kruis. Het eenvoudige karakter en het ontbreken van opsmuk maakt deze kapel tot architectuur met een verstilde schoonheid. In de beide zijgevels zijn drie dubbele spaarbogen aangebracht. In elk spaarveld van de westelijke rechterzijgevel zitten […]

Read More

Voormalige Kapsalon Mayntz

Een van de eerste ontwerpen van de Heerlerbaanse architect Wiel Arets is het woonhuis met kapsalon ‘Mayntz’. De werkruimtes zijn gelegen op de begane grond en de ‘piano nobile’ (woonkamer) op de eerste verdieping.   Dit is een verwijzing naar de villa’s van Andrea Palladio in de Italiaanse regio Veneto. Het lange horizontale raam refereert aan […]

Read More

Benzenraderhof

Deze boerderij is gebouwd in de tweede helft van de negentiende eeuw, het woonhuis in 1927. In de kelder van de Benzenraderhof ontspringt de Geleenbeek. Deze geologische en cultuurhistorische topic is mede van invloed op de ontstaansgeschiedenis van Heerlen. (Romeinse villa ontdekt) Het agrarische complex bestaat uit een carré met boerderijgebouwen gesitueerd in een U-vorm rond […]

Read More

Hoeve De Puth

Hoeve De Puth lag aan de Zandweg op de Heerlerbaan, later werd dit gewijzigd in Vrusschemigerweg. De Zandweg was een radiale veldweg tussen Heerlen en Simpelveld. De aanleg van de Martin Luther Kinglaan, tegenwoordig J.F. Kennedylaan en de stadsautoweg hebben de oorspronkelijke route doorsneden. Deze hoeve kan helpen nog een beeld te vormen van hoe het […]

Read More

Middenstandswoningen

Deze ingenieuze hoekoplossing koppelt vier zogenaamde middenstandswoningen aan elkaar. De woningen zijn gebouwd op een rechthoekige plattegrond en traditioneel ingedeeld met twee beuken. Een smalle beuk bevat de portiek, de hal met trap en daarachter de keuken. De brede beuk bestaat uit een kamer en suite: voor de salon en achter de woonkamer. In de as van […]

Read More

Voormalige Gereformeerde Kerk

Toen de gereformeerde kerk aan de Bekkerweg te klein werd, besloot de kerkenraad in 1950 een commissie te benoemen voor een nieuw te bouwen kerk. De Scheveningse architect J.H. den Heijer kreeg de opdracht om de kerk te ontwerpen.  Op 28 januari 1955 werd bouwvergunning verleend voor een kerk met 450 zitplaatsen. De achthoekige bakstenen kerk bestaat […]

Read More