Arbeiderswoningen

Deze tien arbeiderswoningen gebouwd in 1910, behoren tot een van de eerste kleine woninggroepen met sociale woningbouw in Heerlen. Opdrachtgever was de bouwvereniging Heerlen en de architect was waarschijnlijk J. Dillewijn uit Hilversum.  Het ontwerp lijkt te zijn geïnspireerd door het gebogen verloop van oude weg naar Benzenrade. Gebogen lijnen hebben hier een poëtische attentie. […]

Read More

Ambtenaarswoningen

De Benzenraderweg is een oude radiale weg die vanwege zijn grote variatie aan bouwstijlen het bekijken waard is. Met de achtertuinen naar het westen in de richting van de Weltervijver en het Aarveld werden aan de Benzenraderweg door de Gemeentelijke Dienst in 1918 een rij van twaalf ‘ambtenaarswoningen’ gebouwd.  De architect P.A.H. Hornix, directeur Openbare Werken […]

Read More

Hofjes woningen

Bij de rotonde van de Benzenraderweg staan 45 woningen, gebouwd door de ‘Middenstands Bouwvereniging Heerlen’ in 1921. De hoofdvorm is een klein hofje aan de Meester Adriaan Sassenstraat met uitlopers aan de enzenraderweg en Burg. Waszinkstraat. Deze laatste straat was bedoeld als ‘doorgetrokken Caumerbeeklaan’ naar de Weltervijver. Aan het begin van de 20e eeuw wordt niet meer uitsluitend in de bestaande […]

Read More

Woninggroep Bekkerveld

Deze groep woningen aan de Benzenraderweg 105-115 (zes woningen), de Burgemeester Savelbergstraat 1-17 en 4-10 (dertien woningen) en de Leonard Stassen- straat 9-29 (elf woningen) bestaat uit dubbelblokken en geschakelde woningen. Aan het einde van de 19de eeuw werd ambachtelijk metselwerk soms versierd met kleurige geglazuurde bakstenen. Berlage deed dat in 1914 bij het bekende Jachtslot Sint Hubertus […]

Read More

Voormalig bejaardenhuis Tobias

Het bouwen van bejaardentehuizen had na de oorlog in de nieuwe stadsuitbreidingen bijzondere aandacht. Men wilde af van de in de oude stadscentra nog veel voorkomende hofjes waarin bejaarden als het ware werden opgesloten. Nieuwe uitbreidingsplannen zoals het Aarveld en het Meezenbroekerveld werden ontworpen met een stempelpatroon waarin verschillende woningtypen en ook bijzondere maatschappelijke doeleinden een weloverwogen […]

Read More

Kerk St. Martinus Welten

De kerk wordt genoemd in de 11e eeuw als onderdeel van de toenmalige parochie St. Laurentius in Voerendaal. De oudste fase van de huidige kerk is gebouwd in 1875 in roodbruine baksteen. De toren is in 1897 tegen de kerk aangebouwd. In 1925 werd een Neoromaanse uitbreiding gerealiseerd in witgele Kunradersteen. Opmerkelijk is dat, voor de uitbreiding van de […]

Read More

Boerenbond Welten

De boerderij bestond oorspronkelijk uit het bouwdeel evenwijdig aan de straat en is later uitgebreid met het haaks daarop gesitueerde bouwdeel. Het woonhuis bezit daardoor een L-vormige plattegrond in anderhalve bouwlaag met kap.  De gevels van het schuurgedeelte zijn uitgevoerd in onregelmatige gekantrechte blokken natuursteen tot ruim twee meter boven maaiveld en daarboven in baksteen in kruisverband. Dezelfde baksteen […]

Read More

Woonstraat Altaar dries

De bouw van deze experimentele woningen startte met een eerste schop op 26 maart 1982 door wethouder Ruimtelijke Ordening Hub Savelsbergh. Uitgangspunt was een kleinschalig woonmilieu met collectief wonen en gemeenschappelijke ruimten op initiatief van een bewonersgroep. Tegenwoordig zou een dergelijk woonidee ook wel co-housing worden genoemd.  De bouwstijl sluit aan bij het structuralisme en de […]

Read More

Vasco woningen

In 1962 werd de woningnood op de politieke agenda tot volksvijand nummer een verklaard. Dit unieke project sloot aan bij de industriële bouwmethoden die hieraan een einde zouden maken. De bouwstijl verzet zich tegen de oude principes van het Congres Internationaux d’Architecture Moderne (1928); een internationaal platform dat grote invloed had op het architectuurdebat in het begin van de 20ste […]

Read More

Beeldhouwerij Eymael

Dit pand is gebouwd naar een ontwerp van eerste eigenaar en beeldhouwer H.J. Eymael. Het lag oorspronkelijk niet op een hoek maar maakte deel uit van een lintbebouwing. Daarom zijn de zijgevels blind uitgevoerd met uitzondering van een klein venster in de rechterzijgel. Het woonhuis heeft twee bouwlagen met een afgeplat schilddak met steile dakvlakken, dat […]

Read More