100 jaar Stuyt in Molenbergpark

Zondag 13 september van 10.00 tot 16.00u.


De Werkgroep Open Monumentendag Heerlen had ook dit jaar weer een bijzonder programma voor u samengesteld. Op zondag 13 september voerde een wandelroute langs een aantal panden op de Molenberg.
Aanleiding was het gegeven dat de eerste woningen in ‘Molenbergpark’ ongeveer 100 jaar geleden door architect Jan Stuyt zijn ontworpen.

Het betrof een wandeling van ongeveer een uur. Enkele woningen konden bezichtigd worden, een bezichtiging duurde 30 minuten. In verband met Corona was het noodzakelijk om vooraf aan te melden. Na aanmelding werd de uitgebreide folder over Stuyt en zijn panden in ‘Molenbergpark’ uitgereikt.

Corona
Gezien de Coronamaatregelen werkte de organisatie dit jaar met zogenaamde time slots en was de capaciteit beperkt. U kon in kleine groepjes langs de panden wandelen aan de hand van een uitgebreide routebeschrijving en een paar panden konden ook van binnen bezichtigd worden, waarbij de bewoners zelf een toelichting gaven.

Vooral gold dat u zich vooraf diende aan te melden en dat de gegevens werden bewaard tot drie weken na de wandeling. Een groepje kon uitsluitend bestaan uit personen van een huishouden.

Deelname was uiteraard gratis.

Open Monumentendag 2020
Dit jaar was het landelijke thema van Open Monumentendag ‘Leermonument’.
De Werkgroep Open Monumentendag Heerlen had dit thema opgevat als een ‘Leermoment’ dat bijdraagt aan de kennis over de architectuurgeschiedenis van onze stad. Heerlen barst van de monumenten en karakteristieke panden.
Dit jaar wilden wij Stuyt opnieuw onder de aandacht brengen. Hij was ongeveer 100 jaar geleden verantwoordelijk voor de ontwikkeling van ‘Molenbergpark’. Kijkend naar de kaart van Heerlen blijkt het ‘Molenbergpark’ een verzamellocatie te zijn met veel karakteristieke architectuur van zijn hand.
Het bouwen van huizen in de snelgroeiende mijnstad dreigde een chaos te worden.

Jan Stuyt was de eerste die in Heerlen stratenplannen tekende. Zijn woonomgeving heeft een helder en duidelijk stedenbouwkundig concept, waarin hij het belang van het plan voor de samenleving boven dat van dat van de individuele invulling stelt wordt gesteld. Anders gezegd: het park is belangrijker dan het huis.

De te bezichtigen panden waren:

Molenberglaan 75

Oude Bergstraat 21

Molenberglaan 32

Caumerbeeklaan 59