Woonhuis

Tempsplein 29, Heerlen

Het Tempsplein is een beschermd Rijksstadsgezicht. Het strenge stedenbouwkundige kader en de vrijheid van iedere bewoner om daaraan invulling te geven heeft in de loop der tijd een ‘eenheid in verscheidenheid’ doen ontstaan. 

Het plein wordt door bewoners en bezoekers zeer gewaardeerd. Evenals veel andere bebouwing ligt dit woonhuis met de voorzijde direct tegen de achterkant van het trottoir, zonder voortuin. 

Het meest opvallend is dat er drie ramen boven elkaar zijn geplaatst onder een hoek van 45 graden. Deze detaillering komt ook voor in een ander door Wielders ontworpen pand Dautzenbergstraat 44. Het geeft de bewoners de mogelijkheid beter naar buiten te kijken. 

Deze kunstzinnige gevelarchitectuur speelt niet alleen met de plaatsing van de ramen maar componeert ook nadrukkelijk de resterende gevel-vlakken tot een geheel. De uitgekiende vlaggenmast, een herkenningsteken van Wielders, doet daaraan mee.
Dit geldt ook voor de aan de gootlijst ‘opgehangen’ vensters die het dak visueel losmaken van de voorgevel. 

Aan de linkerkant staan twee gevelvlakken voor elkaar en deze zijn tevens met elkaar vervlochten. Dit wordt vooral zichtbaar door schaduwvlakken in zonlicht. Het oranje bruine metselwerk heeft Noors of ketting- verband met twee strekken, afgewisseld door een kop. De horizontale voegen (lintvoegen) zijn verdiept en de verticale voegen (stootvoegen) vol gevoegd. 

Er is energie gestoken in het beklemtonen van de voordeur. De entreepartij heeft een wit geschilderd horizontaal houten regelwerk dat doorloopt over het zijlicht. Dit zijlicht sluit aan op de brievenbus en gaat door tot boven de hoogste regel.

Foto's

Eigenschappen

Bouwjaar:
1932
Architect:
Jos Wielders
Stijl:
Invloeden van de Nieuwe Zakelijkheid
Huidige functie:
Woning

Locatie