Woningen Welten

De Thun 172 t/m 190, Mergelsweg 184 t/m 198, Heerlen

Deze achttien arbeiderswoningen maken deel uit van de woninggroep ‘Welten’, gebouwd door ‘Ons Limburg’ voor de Woningvereniging ‘De Volkswoning’ ten behoeve van de mijnwerkers. Zij bestaan uit drie blokken van respectievelijk vier, zes en acht woningen in een traditionele stijl. Bij de renovatie in 1986 werden onder meer de prefab dakkapellen, het dubbelglas en de geluidswerende suskasten geplaatst. De woningen zijn met het oog op het type heel zeldzaam.

Wat het eerste opvalt zijn de topgevels. In de spitse punt zit een gecementeerd wit vlak in de vorm van een gelijkzijdige driehoek. Dit vlak heeft vier baksteen stroken en een langwerpig ventilatieroostertje.

In het begin van de vorige eeuw waren er nog geen tekenmachines, laat staan tekenprogramma’s of een computer. De tekeningen voor deze huizen zijn gemaakt op een plank met houten tekenhaak en twee tekendriehoeken van 45 graden en 60 graden. Daarom is de architectuur uit deze tijd getypeerd door hoeken van 30, 45, 60 en 90 graden.

Jan Stuyt hield van driedelingen. Het is interessant om te zien hoe bijvoorbeeld het achtblok aan de Mergelsweg is ingedeeld.

De voorkeur van Stuyt voor grote vlakken, eenvoud en ononderbroken schaduwen komt tot uitdrukking in het metselwerk. De plint is begrensd door een vlakke rollaag in het gevelvlak en de strekse bogen zijn egaal opgenomen in het metselwerk boven de rechthoekige ramen. De gevels bestaan uit roodbruine bakstenen in halfsteens verband met een rode plint in kruisverband, strekken en geglazuurde dorpelsteen.

Foto's

Eigenschappen

Bouwjaar:
1921
Architect:
J. Stuyt
Huidige functie:
Woning
Monumentnr:
523281 t/m 523283

Locatie