Woningen Grasbroek

Sittarderweg 112, Grasbroek 1 t/m 15, 2 t/m 6, Heerlen

Deze woningen, gelegen te midden van de afzonderlijke door hagen omgrensde erven, zijn een deel van de door de Oranje-Nassau Mijnen gebouwde mijnwerkerskolonie ‘Grasbroek’. Deze vormt door aanleg, architectuur, gelijke kleur- en materiaalgebruik een eenheid. Het is een van de gaafste en voor Nederland vrij zeldzame voorbeelden van de op de internationale traditie gebaseerde arbeiderswoningbouwen gebouwd door industriëlen.

De uitbreiding van het woningbestand was dringend noodzakelijk vanwege de groei van Heerlen: van 6.000 in 1900 naar 12.000 in 1910 en 32.000 in 1920. De nieuwe buurten, kolonieën genoemd omdat in deze regio bij het uitspreken van kolonie de klemtoon op de laatste lettergreep valt, lagen buiten de bestaande bebouwde kom en hadden grote tuinen. De schone lucht zou de mijnwerker goed doen en in zijn tuin kon hij zijn eigen groenten verbouwen.

Het in 1898 door Ebenezer Howard ontwikkelde tuinstadconcept bevorderde niet alleen een gezonde leefomgeving, maar ook de kolenproductie door de mijnwerkers. Bovendien zouden tevreden arbeiders minder ontvankelijk zijn voor het opkomende socialisme. Deze bijzondere stedenbouwkundige opzet had tot gevolg dat veel woningen geen achtertuin hadden maar alleen voortuinen, hetgeen de sociale controle bevorderde.

Er zijn verschillende rechthoekige, in schoon metselwerk opgetrokken blokken van vier rug-aan-rug woningen met een met rode en blauwe pannen gedekt schilddak met schoorstenen op de nokeinden en tegen het midden van de zijgevels.

De gevels bieden een gevarieerde aanblik door het gebruik van gepleisterde delen, afgewisseld met (hoek)lisenen. De dakkapellen zijn later aangebracht.

Foto's

Eigenschappen

Bouwjaar:
1909
Architect:
Bouwbureau Oranje-Naussau Mijnen, ir. J. Lugten
Huidige functie:
Woning
Monumentnr:
21222 t/m 21227

Locatie