Wijnhandel Thissen

Geleenstraat 7, Heerlen

In de oudheid liep een tracé van de Romeinse heirbaan, de ‘Via Belgica’, parallel aan de huidige Geleenstraat. Op kaarten uit de 19e eeuw heeft “de grooten weg van Aken naar Maastricht” op deze plaats een gesloten lintbebouwing. Op voorstel van stedenbouwkundig adviseur Klijnen (1887-1973) werd de bebouwing langs de Geleenstraat rigoureus opengebroken en de Saroleastraat doorgetrokken in de richting van het huidige Raadhuisplein. Deze verlenging heet nu Dr. Poelsstraat. Op de hoek van deze straat en de Geleenstraat werd de wijnhandel gebouwd.

Het ontwerp bevat elementen van de Nieuwe Zakelijkheid, zoals de kubische vorm, een strakke stijl en het platte dak. Er zijn ook stalen ramen met kruiselings en verticaal aangebrachte roedeverdeling. In de twee straatgevels zitten naast de grote vierkante ramen, kleinere en smallere ramen in een heel ander ritme.

Daar waar de twee gevels samen komen is de winkelentree gemaakt. De entree met enkele deur is gelegen onder een naar buiten toe schuin oplopende latei. Dit monumentale detail gebruikte Peutz vaker. De afschuining werd over de volle hoogte voortgezet en maakt op de begane grondlaag een royaal gebaar naar de voetgangers. In de eerste laag zitten drie grote en een klein etalagevenster, hiernaast bevinden zich twee afzonderlijke ingangen naar de bovenwoningen.

De gevels, aan de straatzijde, zijn bekleed met hardsteen. Evenals bij de detaillering van het stadhuis besteedde Peutz in het schetsontwerp voor deze drankhandel veel aandacht aan de materialisatie, de vormgeving van de verschillende formaten en de lijnvoering van lint- en stootvoegen.

Foto's

Eigenschappen

Bouwjaar:
1939
Architect:
F.P.J. Peutz
Huidige functie:
Modehuis, Woon-/winkelpand
Monumentnr:
512802

Locatie