+ 3 More
+ 3 More
+ 2 More

Voormalig Wijkgebouw Groene Kruis

Kapelaan Berixstraat 16 Heerlen

Het voormalige wijkgebouw van het Heerlense Groene Kruis met zijn asymmetrische frontgevel maakt deel uit van het aaneengesloten karakter van de naar het Tempsplein leidende straten. Het roodbruine metselwerk in kruisverband lijkt zich te verenigen met het totale concept voor een harmonische omgeving. 

Het linkerdeel heeft vier niet meer oorspronkelijk houten kozijnen, een centrale dakkapel en een ambachtelijk getimmerde bakgoot met zichtbare gootklossen. Het rechterdeel steekt iets vooruit. 

Boven de portiek met voordeur bevindt zich een erker op een betonnen plaat die ondersteund wordt door twee gemetselde consoles en optisch is losgemaakt van de gevel door twee speetvormige hoge vensters. 

Opvallend zijn de expressionistische baksteen details. Tot de hoogte van het kalf (dorpel als horizontale scheiding tussen twee glasvlakken) zijn arceringen in het metselwerk aangebracht door rijen bakstenen enkele centimeters dieper in het gevelvlak te metselen. 

De strekse bogen boven de grote ramen zijn versierd met horizontaal en verticaal uitstekende bakstenen. In de geveldriehoek zijn decoratieve vlechtingen verwerkt die verwijzen naar oudere bouwmethoden om schuine zijkanten te verstevigen.

Een ander opvallend detail zijn de gevelstenen. Er zijn vier vierkante stenen van ongeveer 30 x 30 centimeter in gemetseld met het logo van het Groene Kruis en het jaartal met twee keer het cijfer 19.  Boven de portiek is een brede gevelsteen aangebracht met de tekst Wijkgebouw. 

Het pand staat bekend als behandellocatie van de Geestelijke Gezondheid Zorg in Heerlen en werd gebruikt door Vincere Ambulant Verslavingscentrum. 

Foto's

Eigenschappen

Bouwjaar:
1919
Architect:
Joseph Seelen
Stijl:
Invloeden van de Amsterdamse School
Huidige functie:
Gezondheidscentrum

Locatie