+ 33 More
+ 33 More
+ 32 More

Voormalig Coriovallumcollege

Klompstraat 30

De school werd aangebouwd aan het bestaande U-vormig gebouw van Joseph Seelen uit 1935. Samen vormde het een langgerekt complex van meisjesscholen tussen de Gasthuisstraat en de Klompstraat. De uitgekraagde docentenkamer op de derde verdieping is een krachtig bestanddeel dat de noordelijke punt visueel onthoekt en van architectonische meerwaarde voorziet. 

De gevels van de onderwijsruimten zijn op verschillende manieren gestalte gegeven: gele baksteen en een sterk plastische betonconstructie wisselen elkaar af. Gevelopeningen en dakranden worden met extra horizontale balken geaccentueerd. 

De moderne vleugel is opgetrokken in vier, deels vijf, bouwlagen op een rechthoekig grondplan rond een open binnenplaats. De constructie is grotendeels opgebouwd uit geprefabriceerde elementen met kolommen en liggers, die deels zichtbaar zijn in de gevels. 

Het constructieve raamwerk is voor wat betreft de gevels (deels) gevuld met metselwerk in geelbruine baksteen in wildverband, dan wel gevel vullende puien. De gevels aan de binnenplaats tonen de constructieve structuur, waarin op elk niveau en in elke travee houten puien zijn aangebracht met een op zichzelf staande vlakverdeling.

Tegen de achterzijde van de voorgevel staat in de binnenplaats een volledig gesloten trappenhuis, bestaande uit een ronde traptoren, deels geschoven in een vierkant trappenhuis. 

Het gebouw werd neergezet als schoolgebouw voor de toenmalige Middelbare Meisjesschool St. Clara, dat vanaf het moment, dat het in 1969 een gemengde school werd, verder ging als Coriovallumcollege. Tien jaar later fuseerde deze school met het Sintermeertencollege. 

Later kwam het gebouw in gebruik bij het Arcus-college (ROC). Deze school vertrok in 2012 weer naar een nieuw gebouw. Momenteel doen de gebouwen dienst als bedrijfsverzamelgebouw.

Foto's

Eigenschappen

Bouwjaar:
1959-1961
Architect:
Peter Sigmond
Stijl:
Structuralisme
Huidige functie:
Bedrijfsverzamelgebouw

Locatie