+ 5 More
+ 5 More
+ 4 More

Twee woningen

Tempsplein 25-26, Heerlen

In 1916 stelde Vereniging ‘Ons Limburg’ Bartels en collega-architect Franciscus Wilhelmus de Rooij aan tot directeuren van het Technisch Bureau. ‘Ons Limburg’ was een centraal dienstverlenings-orgaan voor plaatselijke (katholieke) woningbouwverenigingen. 

In 1918 had Bartels inmiddels een eigen bureau gevestigd in dit door hem zelf ontworpen dubbel woonhuis aan het Tempsplein nr. 25 en 26. Het heeft duidelijke kenmerken van de stijl van Jan Stuyt, zoals de hoofdmassa met twee vleugels, de gepleisterde fries onder de dakgoot,het centrale torentje, de reeksen dakkapellen en de stuiters (ballen) op het dak. 

In de 70-er jaren van de vorige eeuw was in dit pand het kantoor van de makelaar en projectontwikkelaar Henk Stienstra gevestigd. Nu is in beide panden het notariskantoor Wolfs/Knops gevestigd. 

Interessant is de inpassing van de individuele bouwplannen in het alles omvattende stratenplan van Jan Stuyt. Enerzijds vormen de nummers 25 en 26 een architectonische samenhang. Anderzijds hebben de beide panden een eigen beleving. Dit is zichtbaar in bijvoorbeeld de frontons, die links rond en rechts driehoekig zijn. De linkervleugel toont meer eenvoud en harmonie dan de rechtervleugel. Bovendien versterkt de grote erker met de stevige console op de eerste verdieping de diversiteit van de verschillende panden aan het plein. Dit geldt ook voor de overeenkomsten in de gevels van de nummers 26 en 27.

De panden zijn gelegen aan het Tempsplein dat deel uitmaakt van een omvangrijk pleinenplan. Samen met het Burgemeester de Hesseleplein en het Vredesplein (huidige Laan van Hövell tot Westerflier) vormt het een Rijksbeschermd stadsgezicht. Stuyt ontwierp deze plannen in 1913. 

Foto's

Eigenschappen

Bouwjaar:
1918
Architect:
Anton Bartels
Stijl:
Traditionalisme
Huidige functie:
Bedrijfspand

Locatie