Schandelermolen

Schandelermolenweg 16, Heerlen

De Schandelermolen was de vierde molen aan de Caumerbeek en lag oorspronkelijk aan een kleine veldweg die haaks op de beek van Schandelen in de richting van kasteel Schaesberg liep. In 1940 worden de “boorden aangelegd” en komt de molen te liggen aan de Schandelerboord, een verbindingsweg van Heerlen naar Sittard.

De molen was eigendom van het geslacht van Schaesberg en wordt voor het eerst vermeld in een archiefstuk uit maart 1563. Naar alle waarschijnlijkheid is de molen gebouwd rond 1550. In 1906 wordt de molen uit de erfenis van de Van Schaesbergs toegewezen aan Friedrich Schaefer en verkocht aan de familie Deumens.

Het maalwater werd verzameld in twee grote vijvers die in elkaars verlengde lagen en door een sloot met elkaar in verbinding stonden.

Voor zover is na te gaan, had de molen vroeger een houten waterrad van 3,60 meter doorsnee en een breedte van 1,06 meter. Dit bovenslagrad was in 1907 door Deumens vervangen door een ijzeren. In 1957 was het schoepenrad verwijderd en de ombouw van het molenrad ingestort. Bij een latere restauratie zijn de sporen van deze ombouw geheel verwijderd. Het oorspronkelijke molengebouw en het molenaarshuis werden intact gelaten.

De molen is nu nog in gebruik als woonhuis voor de familie Deumens. Vakwerkornamenten in de gevels laten zien dat het om een oud gebouw gaat.

Foto's

Eigenschappen

Bouwjaar:
16e eeuw
Architect:
Onbekend
Huidige functie:
Woning
Monumentnr:
21262

Locatie