Romeins Badhuis

Coriovallumstraat 9, Heerlen

Het oudste object dat Rijksmonument werd is “het terrein met daarin de resten van een Romeins badgebouw uit de 1e tot 5e eeuw na Chr.”. De thermen van Heerlen zijn in 1975-77 overbouwd met het Thermenmuseum.

Oud-archivaris Peters bestempelde al in 1935 de deels blootgelegde resten als badhuis. Vijf jaar later werd zijn interpretatie bevestigd toen men bij het omploegen van het land een fragment van een Romeinse zuil aantrof. De opgraving is uitgevoerd onder leiding van amateurarcheoloog en arts H.J. Beckers en de eerste publicatie is van prof. dr. A.E. van Giffen uit Groningen. Het belang van de site werd meteen ingezien en plannen voor een overkapping van de opgraving werden toen al gemaakt door de tijdens de opgraving aanwezige architect Peutz.

Het badhuis meet 50 bij 50 meter en is het best bewaarde Romeinse gebouw van Nederland.  Het is bovendien een van de best bewaarde Romeinse badhuizen van Noordwest Europa.

Het badhuis is in de 2e helft van de 1e eeuw na Chr. gebouwd, aan het begin van de 2e eeuw flink vergroot en na de Frankische invallen van halverwege de 3e eeuw grondig verbouwd. Deze laat-Romeinse verbouwing is gefinancierd door ene Marcus Sattonius Iucundus, zoals te lezen valt op een bij opgravingen van 1952 ontdekte wijsteen met een inscriptie.

In de afgelopen decennia was het monument aan verval onderhevig. De huidige overkapping kon het badhuis niet afdoende beschermen tegen de inwerking van het klimaat. Dankzij financiële steun van de Provincie Limburg en de inzet van de Gemeente Heerlen is tussen 2016 en 2019 een grootschalige restauratie  uitgevoerd door Restaura en Laudy.

Het Romeinse badhuis van Heerlen ligt er mooier dan ooit bij.  Om verval in de toekomst te voorkomen zal het Thermenmuseum de komende jaren volledig worden vernieuwd.

Foto's

Eigenschappen

Bouwjaar:
2e en 3e eeuw
Architect:
Onbekend
-
Huidige functie:
Archeologische site
Monumentnr:
5124991
OMDH nr:
OMDH-RM-103

Locatie