Romeins Badhuis

Coriovallumstraat 9, Heerlen

Het oudste object dat Rijksmonument werd is “het terrein met daarin de resten van een Romeins badgebouw uit de 2e en 3e eeuw na Chr.”. De thermen
van Heerlen zijn in 1977 overbouwd met het Thermenmuseum. Hoewel oud-archivaris Peters al een vermoeden had, werd de ontdekking definitief toen men op
18 juni 1940 bij het omploegen van het land vier fragmenten van Romeinse zuilen aantrof. De amateurarcheoloog en arts H.J. Beckers en prof. dr. A.E. van Giffen uit Groningen leidden de opgraving. Het belang van de vondst werd meteen ingezien en plannen voor een overkapping van de opgraving werden toen al gemaakt door de tijdens de opgraving aanwezige architect Peutz.

Het badhuis meet ongeveer 50 bij 50 meter en is het grootste van Nederland. Vermoed wordt dat rond 175 de Chauken of een andere plunderende Germaanse stam Coriovallum verwoestten en dus ook het badhuis. Het Xantense raadslid Marcus Sattonius Iucundus zorgde voor de restauratie van de Heerlense thermen. Een bij opgravingen ontdekte wijsteen met een inscriptie herinnert aan zijn betrokkenheid bij het herstel.

De overdekt te bezichtigen basis van de Heerlense Romeinse thermen kende sinds de openlegging in 1977 behoorlijk wat verval. Grauw en stoffig was
het de laatste jaren. Maar onlangs zijn de thermen teruggebracht in ongeveer de toestand waarin deze in 1940 zijn opgegraven. De eerste fase ervan is op 2 maart 2018 opgeleverd. Voor een goede conservering zal er nog verder gerestaureerd worden en krijgt de thermen ook een nieuwe overkapping.

Foto's

Eigenschappen

Huidige functie:
Archeologische site
Bouwjaar:
2e en 3e eeuw
Architect:
Onbekend
Monumentnr:
5124991
OMDH nr:
OMDH-RM-103

Locatie