+ 7 More
+ 7 More
+ 6 More

Oostenrijkse woningen

Mariagewandenstraat 115-119; Kastanjelaan 130-138; Paadweg 2 en Paludestraat, Hoensbroek en ook aan de Bongaertslaan en op de Molenberg

Na een mislukte poging van Staasmijnen om in Zweden vanwege de naoorlogse woningnood houten prefab-woningen aan te kopen, kwam er een nieuw aanbod via het Ministerie van Wederopbouw voor dergelijke houten woningen die in Oostenrijk in elementen vervaardigd konden worden in ruil voor zaden, gedroogde groenten en visconserven uit Nederland. Per brief informeerde het ministerie de gemeenten, waaronder Heerlen en Hoensbroek, naar de belangstelling voor een deel van het Limburgse contingent van tweehonderd van deze woningen uit Oostenrijk.

De houtconstructie en de wijze van bouwen konden alle kritiek doorstaan en de huizen waren beter en meer solide dan vele stenen woningen destijds. Het bleek echter dat het type woning niet in het Nederlandse landschap paste en dat er behoefte was aan een andere indeling, grotere ramen en meer licht. Daarom werd architect Th.N.J.A. Geels gevraagd om een aangepast ontwerp te bedenken. Op basis hiervan zijn de woningen vervolgens in Oostenrijk vervaardigd

De verzamelde opdrachten gingen naar de firma Thermobaugesellschaft GmbH uit Wenen, die in Oostenrijk in plaatselijke timmerfabrieken de elementen liet vervaardigen en deze per trein in onderdelen naar ons land stuurde.
Een complete woning paste in twee wagons. De houten woningen konden voor een bedrag van 10.000 gulden gebouwd worden, zonder de grond en de kelder, en ze waren uitsluitend bestemd voor middenstanders.
De gemeenten moesten binnen tien dagen laten weten of ze voor de levering van enkele woningen in aanmerking wilden komen.

Uiteindelijk bestelde en bouwde de Gemeente Heerlen 14 van deze woningen, 6 aan de Oliemolenstraat/Kerkraderweg, 4 aan de Holleweg en 4 aan de Bongaertslaan/Caumerbeeklaan. De Gemeente Hoensbroek bestelde 8 na aankoop van N.V. PLEM van bouwgrond voor 6 woningen aan de Kastanjelaan/Paadstraat en bouwgrond van Woningvereniging Hoensbroek voor 2 woningen aan de Paludastraat. Staatsmijnen realiseerden in de mijnstreek 105 woningen, waarvan er 7 in Heerlen aan de Caumermolenweg zijn gebouwd, een aantal in het destijds Heerlense Treebeek en 1 woning door ir. Dinger werd overgenomen, die hij liet bouwen aan de Oude Lindestraat in Heerlen. 5 woningen werden in Hoensbroek neergezet, 3 aan de Maria-Gewandenstraat en twee van deze woningen waren bestemd voor de pastorie en de kapelanie bij nieuwe kerk van O.L. Vrouw Maagd der Armen bij de Zandbergsweg.

Vier van de destijds gebouwde woningen zijn inmiddels die aan de Kerkraderweg 4 en de woning die ir. Dinger liet bouwen aan de Oude Lindestraat gesloopt. De twee woningen aan de Paludastraat in Hoensbroek staan op de nominatie gesloopt te worden.

 

 

Foto's

Eigenschappen

Bouwjaar:
1948
Architect:
Thermobau i.s.m. Ernst Melan
Stijl:
Wederopbouwarchitectuur
Huidige functie:
Woonhuizen

Locatie