Mijnwerkerswoningen

Nieuwenhofstraat 2 t/m 20, Buttingstraat 28 t/m 46, Hoensbroek

Vijf blokken van vier rug-aan-rug woningen zijn gebouwd voor de mijnwerkers van de Staatsmijn Emma. Het zijn Hoensbroeks oudste mijnwerkerswoningen en ze zijn gebouwd in de tijd dat ook deze mijn, die overigens destijds geheel op het grondgebied van de gemeente Heerlen lag, werd aangelegd. De Emma kwam in 1911 in productie. We mogen ze scharen onder het industrieel erfgoed van de mijnen, want het Bouwbureau Staatsmijnen tekende deze bijzondere woningen met een hoge mate van architectuurhistorische en typologische zeldzaamheid.

De panden vormen het beste voorbeeld van het oudste type mijnwerkerswoningen dat door de Staatsmijnen is gebouwd. De in totaal twintig woningen liggen op een licht glooiend terrein en hebben redelijk grote tuinen als herinnering aan de specifieke voorzieningen voor mijnwerkers wat de historische betekenis extra benadrukt. De tuinen dienden destijds vooral voor de verbouw van eigen groenten.

Bovendien hebben de panden een redelijke mate van architectonische gaafheid van het exterieur, hoewel er verschillende bijbouwen zijn en intern nogal wat is verbouwd in de loop der jaren.

Foto's

Eigenschappen

Bouwjaar:
1908-1910
Architect:
Bouwbureau Staatsmijnen
Huidige functie:
Woning
Monumentnr:
512745 t/m 512749

Locatie