+ 4 More
+ 4 More
+ 3 More

Mijnwerkerskolonie de passart

Passartweg 2-12

Dit complex van zes woningen is gebouwd in een historiserende stijl, in opdracht van de woningbouwvereniging De Volkswoning. Momenteel zijn deze woningen eigendom van Woonpunt, een in Maastricht gevestigde woningbouwcorporatie. Woonpunt is ontstaan door fusies van diverse woningbouw-corporaties uit Zuid Limburg, waaronder ook de Heerlense woningbouwvereniging De Volkswoning. 

Jan Stuyt was van 1899 tot 1909 compagnon van architect Jos. Th. Cuijpers, zoon van de beroemde architect Pierre Cuypers. Naast de volkswoningbouw hebben zij ook samengewerkt bij de bouw van kerken zoals de Sint Corneliuskerk in Heerlerheide.

Dit complex woningen aan de Passartweg vormt een onderdeel van de mijnwerkerskolonie Passart-Nieuwenhagen, die in totaal 176 woningen omvat. De woningen waren bestemd voor het personeel van de naast de kolonie gelegen Staatsmijn Emma, die in 1911 in bedrijf werd genomen.

Halverwege de jaren ’80 van de vorige eeuw is het gehele complex gerenoveerd.

De gevels van het complex zijn opgetrokken in donker bruinrode baksteen in halfsteens verband. De deur- en vensteropeningen in de gevels zijn afgesloten met een een-steens rollaag. De afdekking van de topgevels is uitgevoerd in cementpleister.

De gevels van de tweede (nummer 4) en de vijfde (nummer 10) woning zijn verbijzonderd als klokgevel, die een strek uit het gevelvlak naar voren steekt. De linker- en rechter zijgevel zijn als klokgevel identiek van opzet met in de as een boven de begane grond uitgemetseld schoorsteenkanaal. 

Het complex van woningen is van monumentaal belang als exemplarisch voorbeeld van een klein complex arbeiders-woningbouw, zoals die in het laatste kwart van de negentiende- en het eerste kwart van de twintigste eeuw werden gebouwd.

Foto's

Eigenschappen

Bouwjaar:
1918
Architect:
Jos Cuijpers
Stijl:
Traditionalisme
Huidige functie:
Woonhuizen

Locatie