+ 6 More
+ 6 More
+ 5 More

Meisjesschool Maria onbevlekt ontvangen

Pater Beatusstraat 1

Begin jaren twintig werd gestart met de bouw van de wijk Eikenderveld, die toen nog parochie Laanderstraat werd genoemd. Daar hoorden ook scholen bij. De R.K. Onderwijsstichting ‘In Sanctitate et Doctrina’ gaf daarom in 1929 opdracht voor de bouw van een meisjesschool. 

Het gebouw bleef als zodanig in gebruik tot begin tachtiger jaren. Deze meisjesschool Maria Onbevlekt Ontvangen fuseerde met de jongensschool Sint Ludovicus aan de Pater Beatusstraat 5 tot de R.K. Basisschool Eikenderveld en verhuisde naar een nieuw gebouw aan de Angelastraat, op de hoek. Het gebouw werd daarna gebruikt door de Mgr. Savelsbergschool voor Voortgezet Speciaal Onderwijs.

 De Pater Beatusstraat heeft een straatwand van bijna honderd meter gevormd door twee langgerekte schoolgebouwen onderbroken door het HKB-gebouw. Aan de achterkant ervan liggen twee patio-achtige schoolpleinen van elkaar gescheiden door dit voormalige gemeenschapshuis

De meisjesschool vertoont overeenkomst met de jongensschool.  Het middelste deel van de voorgevel bezit drie gelijke traveeën met zeven ramen die op de begane grond gekoppeld zijn door een in vieren gedeeld horizontaal venster. De linkerzijde van de straatwand is hoger opgetrokken tot een torenachtig element. Onder de met keramische dekstenen afgewerkte dakrand is, in de vorm van een uitge-metselde strekkenlaag, een siermotief aan het muurvlak toegevoegd.

Het interieur ademt nog de sfeer van het interbellum. De vloeren zijn afgewerkt met rode en witte tegels in schaakbordpatroon, binnen een kader van zwarte tegels. De in hardsteen uitgevoerde trap bezit een houten leuning op fraaie smeedijzeren balusters.

De architect Petrus Gerardus (Piet) Buskens  (1872-1939) was de architect van de Sint Franciscus kerk aan de Laanderstraat, die opvallende gelijkenis vertoont met een O.L.V.-kerk in Voorburg. Buskens bouwde in het algemeen traditionele gebouwen. 

Foto's

Eigenschappen

Bouwjaar:
1929
Architect:
Piet Buskens en Joseph Seelen
Stijl:
Invloeden van de Nieuwe Zakelijkheid
Huidige functie:
School

Locatie