Horicherhof

Corisbergweg 119A, 121, Heerlen

De voormalige hoeve dankt zijn naam aan de familie Von Horrich, die vóór 1446 het pand al in bezit had. Door het huwelijk van Heichwich von Horrich met Heinrich van Reuschenberg ging het pand in die familie over (30 juni 1452).

De hoeve is een van de oudste vakwerkhoeves van Heerlen en kent een rijke geschiedenis. Onder meer omdat in de kelder een van de bronnen van de bij deze hoeve onspringende Caumerbeek lag. De kruipruimte is later volgestort met zand en de bron is dichtgemaakt met een cementprop.

In de 20e eeuw is de hoeve in ernstig verval geraakt. Het behoud van de Horicherhof is voor een groot deel te danken aan een actie die door diverse bewoners van de wijk Heerlerbaan in 1982-1985 op touw was gezet. Woningvereniging Heerlerbaan heeft daarna in overleg met aannemersbedrijf Jongen, de gemeente Heerlen en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed een restauratieplan ontwikkeld, waardoor de huidige in 1986 gereed gekomen vijf appartementen en acht eengezinswoningen ontstonden.

Bouwhistorisch onderzoek toont aan dat de gebinten van het vakwerkhuis, waarin de fraaie overkraagde verdieping is aangebracht, van eind 16e, begin 17e eeuw zijn. Het woonhuis is in de loop van de 18e eeuw naar oostelijke zijde met twee gebinten uitgebreid. Later zijn er nog andere verbouwingen geweest, zoals de verstening van de uitbouw van het westelijk woonhuis, verandering van haarden, bouw van het kelderhuis en de bedstede en dergelijke.

De hoeve ligt op een locatie tussen de Bovenste Caumer en de Romeinenstraat. Hier liggen ook de resten van een Romeinse villa van het type rustica.

Foto's

Eigenschappen

Bouwjaar:
14e eeuw
Architect:
Onbekend
Huidige functie:
Woning
Monumentnr:
21238, 21239

Locatie