HOOFDKANTOOR ON MIJNEN

Kloosterweg 1, Heerlen

Het hoofdkantoor van de Oranje-Nassau Mijnen stond op het mijnterrein van de ON I. Deze mijn was aangelegd bij het knooppunt Zeswegen en werd in eerste instantie ontsloten door de spoorlijn van Sittard naar Herzogenrath.

Het gebouw heeft een rechthoekige plattegrond, in vier bouwlagen en een overstekend plat dak. Aan weerszijden van de hoofdmassa bevindt zich een trappenhuis dat boven het dak uitsteekt, aan de noordzijde in de vorm van een glazen cilinder. Het staalskelet is bekleed met staalplaat, in de kleur groen.

Er werd zo licht mogelijk gebouwd op de onstabiele ondergrond van het mijnterrein. Dit super moderne gebouw woog een derde minder dan een vergelijkbaar stenen gebouw. Het heeft een geraamte van beweegbare, stalen compartimenten en rust op betonnen funderingsvoetjes die rechtstreeks op de bodem staan. Het lijkt op een rups: een lang lichaam, samengesteld uit ten opzichte van elkaar beweegbare mootjes met veel korte pootjes.

De nieuwste technische inzichten werden gebruikt, zoals holle bouwmaterialen, dilatatievoegen en staalverbindingen met slobgaten. In 1995-1996 werd het gebouw gerestaureerd door bureau Jo Coenen & Co Architecten.

Dirk Roosenburg (1887-1962) was een tijdgenoot van Dudok, Oud en Rietveld, tevens grootvader van Rem Koolhaas. Hij ontwierp grote werken zoals de Velsertunnel met ventilatietorens en het Philips-gebouw (de Witte Dame) in Eindhoven. Recent kwam hij weer in het nieuws als architect van de sluizen van de Afsluitdijk door het kunstwerk van Daan Roosegaarde. Veel van zijn gebouwen zijn tot rijksmonument verklaard.

Foto's

Eigenschappen

Bouwjaar:
1931
Architect:
D. Roosenburg
Huidige functie:
Kantoor
Monumentnr:
512784

Locatie