Hoeve Overste Douvenrade

Douvenrader Allee 1, Heerlen

Hoeve Overste Douvenrade behoorde bij het adellijk huis Douvenrade dat zich op een korte afstand ten noorden van de boerderij heeft bevonden. In 1365 was het in bezit van ridder Mathias van Berensberg, in de 15e eeuw van de familie Van Cortenbach. Tijdens de 16e en het begin van de 17e eeuw was de familie Van Douvenrade eigenaar. In 1699 was de Overste Douvenrade in het bezit van de Heerlense chirurgijn Johannes Franssen. Een nazaat van hem verkoopt het in 1879 aan baron De Loë van Terworm. Sindsdien maakt de hoeve deel uit van dit landgoed.

Op 6 september 1779 werd de hoeve door bliksem getroffen en brandde het gebouw gedeeltelijk af. De huidige gedaante van dit gebouw, ook wel hoeve Waterval (is de naam van de laatste bewoner) genoemd, bestaat uit een compositie van veel elementen, schoorstenen, grote en kleine dakvlakken, congruente kopgevels in evenwichtige verhoudingen. Het geheel maakt ook een harmonische indruk door de rode baksteen en de rode dakpannen.

In 2006 is de Hoeve voor een symbolisch bedrag gekocht door Zuyd Hogeschool die het volledig renoveerde.

In 2000 nam Best 4 Kids een groot gedeelte van de hoeve in gebruik. Deze kinderopvangorganisatie exploiteert in de hoeve een Reggio Emilia geïnspireerd kindercentrum.

Van 2007 tot 2018 werd in de voormalige paardenstal van de boerderij een café geëxploiteerd door Zuyd Hogeschool. Daarna is de exploitatie voortgezet door Overste Doevenrade Exploitatie onder de naam Darwin – brasserie.

Foto's

Eigenschappen

Bouwjaar:
18e eeuw
Architect:
Onbekend
Huidige functie:
Grandcafé, Kantoor, Kindcentrum
Monumentnr:
21268

Locatie