Hoeve Overste Douvenrade

Douvenrader Allee 1, Heerlen

Hoeve Overste Douvenrade behoorde bij het adellijk huis Douvenrade dat zich op een korte afstand ten noorden van de boerderij heeft bevonden. In 1365 was het in bezit van ridder Mathias van Berensberg, in de 15e eeuw van de familie Van Cortenbach. Tijdens de 16e en het begin van de 17e eeuw was de familie Van Douvenrade eigenaar. In 1699 was de Overste Douvenrade in het bezit van de Heerlense chirurgijn Johannes Franssen. Een nazaat van hem verkoopt het in 1879 aan baron De Loë van Terworm. Sindsdien maakt de hoeve deel uit van dit landgoed.

Op 6 september 1779 werd de Hoeve door bliksem getroffen en brandde het gebouw gedeeltelijk af.
De huidige gedaante van dit gebouw, ook wel hoeve Waterval (is de naam van de laatste bewoner) genoemd, bestaat uit een compositie van veel elementen, schoorstenen, grote en kleine dakvlakken, congruente kopgevels in evenwichtige verhoudingen. Het geheel maakt ook een harmonische indruk door de rode baksteen en de rode dakpannen.

In 2006 is de Hoeve voor een symbolisch bedrag gekocht door Zuyd Hogeschool die het volledig renoveerde.

Sinds 2007 wordt in de boerderij Grand Café De Hoeve geëxploiteerd door de opleiding Facility Management. Grand Café De Hoeve is tegenwoordig een inspirerende ontmoetingsplek voor zowel studenten en medewerkers van Zuyd Hogeschool als ook voor externe bezoekers.

Binnen de muren van de gemoderniseerde boerderij, die tevens als leerbedrijf voor Arcus- en Zuyd studenten fungeert, heerst een ambiance die zowel in de formele- als informele sfeer gekenmerkt wordt door unieke details.

Foto's

Eigenschappen

Bouwjaar:
18e eeuw
Architect:
Onbekend
-
Huidige functie:
Grandcafé, Kantoor
Monumentnr:
21268
OMDH nr:
OMDH-RM-028

Locatie