Hoeve de Mullender

De Doom 22, Heerlen

De hoeve is een typische Limburgse carréboerderij rond een gesloten binnenplaats. De gesloten gevels bestaan gedeeltelijk uit Kunradersteen, vakwerk en baksteen.

Opvallend is het naar alle kanten overstekend dak zonder goten met aan de zuidzijden een fries. Hieruit blijkt dat de hoeve oorspronkelijk met stro was gedekt en in vakwerk was opgetrokken. De vakken bestonden uit korte stokken en twijgen, die met leem waren bedekt.

In de gevels treffen we de jaarankers 1792 en 1789 aan. Beide zijn jaartallen waarin waarschijnlijk toevoegingen of verbouwingen aan het complex hebben plaatsgevonden.

In de loop der tijd is de hoeve geheel door moderne bebouwing ingesloten. Hierdoor is de oorspronkelijke landschappelijke context van het pand niet goed meer te zien. Duidelijk is dat de Mullender aan de voet van de helling naar de Welterberg of Kunderberg lag.

De oude boerderij ligt wat naar voren geschoven ten opzichte van de nieuwe rooilijn. Haar dominante aanwezigheid toont nog steeds hoe de rigoureuze uitbreidingsplannen van de jaren zestig, in een storm van protest tegen de beschadiging van het pittoreske dorp Welten, zijn blijven steken.

De nog aanwezige luiken en de grote rondboogvormige poort maken het agrarische verleden onmiskenbaar duidelijk. Door een grondige restauratie verkeert de hoeve in een goede staat. Een tijdlang had zij de functie van woonhuis. Tegenwoordig wordt de hoeve meer gebruikt als kantoorpand.

Foto's

Eigenschappen

Bouwjaar:
18e eeuw
Architect:
Onbekend
Huidige functie:
Kantoorpand
Monumentnr:
21264

Locatie