H. Corneliuskerk en pastorie

Kerkstraat 8, Heerlen

De Corneliuskerk heeft twee torens in een symmetrisch westfront, een georiënteerd driebeukig schip en een kruisvormige plattegrond. De kerk was nodig door de bevolkingstoename die de mijnen met zich meebrachten. Op dezelfde plaats stond vanaf 1839 een kerk ontworpen door Jaminé Lambert.

In 1986 is een aantal wijzigingen uitgevoerd. De viering is naar achter verplaatst, de berging naast de apsis werd bijsacristie en de apsis aan de linkerzijde de doopkapel. Het dak was gedekt met rode pannen en bestaat nu uit grijze leien.

In de gevel van de kerk bevinden zich rondboogvormige glas-in-lood vensters. Deze zijn versierd met een vlakke rondboog van radiaal stenen en een uitspringende rondboog van rode baksteen. De vensters zijn los geplaatst of gegroepeerd per drie. De grote galmgaten hebben deelzuilen en zijn verfraaid met rondbogen. De achtergevel wordt beëindigd door een bakstenen angelustorentje. Het interieur wordt overheerst door hogere rondbogen. Achter het koor staat een halfronde apsis met zeven vensters. Tegen de linker kruisarm staat een kleinere apsis. Hierin bevinden zich vijf glas-in-lood ramen met afbeelding van het Heilig Hart, Maria, Jozef, Cornelius en St. Jan de Evangelist. De ramen hebben de namen van de schenkers. De zijgevels liggen ter plaatse van de zijbeuken onder een lager dakschild. Onder de goten zijn tegels aangebracht in een zwart-wit dambordpatroon. Deze opvallende toevoeging is duidelijk van architect Jan Stuyt. Ook op de mijnwerkerswoningen bracht hij zwart-witte tegeltableaus aan.

De originele pastorie is gebouwd in 1852 in de stijl van het traditionalisme en is in 1982 met medewerking van architect Jos Hamers gerestaureerd. De oorspronkelijke structuur van het interieur is in hoge mate intact.

Foto's

Eigenschappen

Bouwjaar:
1909-1918
Architect:
J. Cuypers / J. Stuyt
Huidige functie:
Kerk
Monumentnr:
512783, 513259

Locatie