Flats, Apollolaan en Muzenlaan

Apollolaan en Muzenlaan

Egidius Joosten wilde in de vijftiger en zestiger jaren van de vorige eeuw met de Vascomij op grote schaal goedkope woningen bouwen. Peter Sigmond, afgestudeerd aan de TU in Boedapest, vluchtte in 1956 uit Hongarije naar het Westen. 

Joosten en Sigmond realiseerden onder andere in de wijk Welten, in het Loon en in Vrieheide-de Stack karakteristieke betonnen architectuur, waarvan deze flats een voorbeeld zijn. 

Opvallend is de gevelarchitectuur zonder dragende wanden en zonder de in het metselwerk uitgespaarde gevelopeningen. Er werd gewerkt met een tunnel-bekisting. In de betonnen drager werden vervolgens voor- en achterpuien geplaatst. In de puien zijn kleurige ‘Glasal-platen’ als paneelvulling gebruikt.

In 1962 ontstaan bij Vascomij grote financiële problemen. Het Heerlense gemeentebestuur probeerde het bouwimperium met vele miljoenen te redden. Het was echter te laat. De accountants berekenden de schuld op 68 miljoen gulden. 

Op 7 november 1966 vergaderde de gemeenteraad van Heerlen en besloot geen geld meer in dit bedrijf te steken. Uiteindelijk werd het faillissement uit-gesproken (‘Vasco-affaire’). 

De gemeente neemt 1.277  woningen in Welten, Vrieheide-de Stack en deze flats met maisonnettes uit het faillissement over en brengt ze onder in de gemeentelijke Stichting 1277. In 1977 komt het woningbezit van deze stichting in handen van de bouwfirma Marcel Muyres in Sittard. Deze firma verkoopt het geheel. In een tijdsbestek van enkele jaren wisselt het nog twee keer van eigenaar. De laatste is een belegger, die de woningen nog steeds in bezit heeft.

Foto's

Eigenschappen

Bouwjaar:
1963
Architect:
Peter Sigmond
Stijl:
Naoorlogs Modernisme
Huidige functie:
Woonflat

Locatie