De Landgraaf

Landgraaf, Heksenberg, Boebegraaf, Heerlerheide

Monumentenzorg meldt over het archeologische Rijksmonument ‘De Landgraaf’ heel kort: “Resten van een landweer uit de 15e eeuw.”

De Landgraaf is een opvallend verschijnsel in het landschap van oostelijk Zuid-Limburg. Het is een droge gracht die loopt van Schinveld tot Ubach over Worms via de Brunssummerheide, langs Schaesberg en Nieuwenhagen tot bij Ubach over Worms. Met het aansluitend Duitse stuk heeft de Landgraaf een lengte van ca. 27 km. Opvallend genoeg ligt de greppel nauwelijks in de huidige gemeente Landgraaf.

Op de Schrieversheide is de vorm en de loop van de landweer nog duidelijk herkenbaar. Het is een metersbrede droge gracht met aan weerszijden tot maximaal drie meter hoge wallen. Waarvoor en wanneer de Landgraaf is aangelegd is onbekend.

Er is ooit gesuggereerd dat het een Keltische versterking is die stamt uit 55 v.Chr, omdat er prehistorische en ook Romeinse vondsten bij de Landgraaf zijn opgegraven. Maar de verschillende kleine opgravingen hebben nog geen definitief antwoord kunnen geven op de vragen waartoe de Landgraaf gediend heeft en wanneer hij is gegraven.

De meest recente studies gaan ervan uit dat het een middeleeuwse afbakening van het wildgebied is of dat het bedoeld is om het vee binnen het gemeenschappelijke heidegebied te houden. De datering ‘uit de 15e eeuw’ die Monumentenzorg hanteert, is min of meer uit de lucht gegrepen. De heide was al veel eerder als gemeenschappelijk weidegebied in gebruik, mogelijk vanaf de periode van de grote ontginningen in de regio tussen 800 en 1000.

Foto's

Eigenschappen

Bouwjaar:
Middeleeuwen
Architect:
-
Huidige functie:
Archeologische site
Monumentnr:
532442

Locatie