+ 11 More
+ 11 More
+ 10 More

Christus Koningkerk

Pius XII-Plein, Hoensbroek

De kerk werd op initiatief van pastoor Frencken gebouwd en is opgetrokken uit geprefabriceerd beton. Voor zover bekend is deze Christus Koningkerk de enige kerk in Nederland die op deze manier is ontstaan. Er zijn pogingen ondernomen om het gebouw tot Rijksmonument te laten verklaren.

Het kerkgebouw toont zich als een aaneenschakeling van dertien portalen, bestaande uit kolommen samengesteld uit twee schijven die in een hoek tegen elkaar zijn geplaatst, waardoor een V-vorm wordt verkregen. Op de kolommen rusten vierentwintig dakliggers, die over de kolommen in een V-vorm uitkragen. Deze geprefabriceerde elementen zijn in 1964 onder grote publieke belangstelling over de weg en het spoor getransporteerd en ter plaatse binnen enkele dagen gemonteerd. 

De kopgevel bestaat uit twee gedeelten; het bovenste deel, dat vooruitgeschoven op kolommen rust en het terug liggende onderste deel. Hierin bevindt zich de entree met drie dubbele houten deuren met glaspaneel, waartussen zich twee in beton uitgevoerde gevelvlakken bevinden met vijf rijen kleine vensteropeningen met sier-roedeverdeling. Op de voorzijde van het bovenste deel is een plastiek in ijzer aangebracht.

De zijgevels bestaan uit de aaneengesloten V-vormige kolommen van de portalen, waarin zich over vrijwel de gehele hoogte een smal hoog venster bevindt. De achtergevel wordt gevormd door de langszijde van het laatste portaal, waarin een glazen pui, die aansluit op de uit het gevelvlak vooruitgeschoven kopgevel van de doosvormige bouwmassa. Links van de voorgevel bevindt zich een vrijstaande klokkentoren, die geheel in beton is uitgevoerd.

Het gebouw werd in 2010 aan de eredienst onttrokken en in 2015 is het verkocht aan een particulier.

Foto's

Eigenschappen

Bouwjaar:
1964
Architect:
Anton Swinkels en Bart Salemans
Stijl:
Naoorlogs Modernisme
Huidige functie:
Kerk (aan de eredienst onttrokken)

Locatie