Bungalow

Juliana Bernhardlaan 111, Hoensbroek

Deze bungalow is gebouwd in opdracht van apotheker H.A.A.J. Martens op het terrein waar enkele eeuwen lang de slotkapelanie van kasteel Hoensbroek lag. Dit gebouw was door mijnschade zodanig verzakt, dat het begin jaren zestig gesloopt moest worden. 

In afwijking van het toen geldende bestemmingsplan, dat voor deze locatie de bestemming “ouden van dagen woningen” aangaf, motiveerde het gemeentebestuur in de bouwvergunning haar toestemming voor de bouw van de bungalow met “dat ten gevolge van bijzondere tijdsomstandigheden redelijkerwijs niet gevorderd kan worden, dat het werk wordt uitgevoerd op een andere plaats binnen de gemeente, welke stedenbouwkundig verantwoord is en waar het niet in strijd komt met de bestaande voorschriften”. Een redelijk cryptische omschrijving die waarschijnlijk aangeeft dat de gemeente de heer Martens de bouw op die plaats “gunde”.  

Het laaggelegen moerassige terrein werd aangevuld tot straatniveau met de uit de aanleg van een blusvijver achter Kasteel Hoensbroek vrijgekomen grond. De heer Martens was in die periode voorzitter van de stichting Ave Rex Christe, de eigenaresse van het kasteel.

De heer Martens heeft tot zijn overlijden in de bungalow gewoond, waarna ir. Schilp de bungalow een aantal jaren bewoonde. Na zijn overlijden is het gebouw lang onbewoond gebleven.  

De Juliana Bernhardlaan staat symbool voor de ontwikkeling en transformatie van Hoensbroek in de twintigste eeuw. De aanleg werd uitgevoerd tijdens de crisis van de jaren dertig door een zestigtal werklozen en kwam gereed in 1932. De straat kreeg aanvankelijk de pretentieuze naam Heerbaan. Na het huwelijk van de latere koningin Juliana met prins Bernhard in 1937 werd ze omgedoopt in Juliana Bernhardlaan.

Foto's

Eigenschappen

Bouwjaar:
1965
Architect:
Roger Wolfs
Stijl:
Naoorlogs Modernisme
Huidige functie:
Woning

Locatie