Beambtenwoningen

Kouvenderstraat 226-236, Hoensbroek

Deze groep onder architectuur gebouwde woonhuizen in de vorm van twee-onder-een-kap staan bekend als de zes beambtenwoningen. Ze zijn ontworpen en gebouwd door het Bouwbureau van de Staatmijnen en gelegen aan het hellende uiteinde van de Kouvenderstraat. 

De panden bestaan uit twee bouwlagen onder schilddaken met volledig symmetrische gevelcomposities. Met centraal gelegen erkers met balkons. De open hoekportieken hebben een bakstenen kolom. De hoogoplopende schoorstenen, met een kleine nokschoorsteen, dragen bij aan de strakke symmetrie.

De muren zijn opgetrokken uit donkerbruine baksteen, metselwerk in kettingverband, beton en geglazuurde dorpels. Er zijn karakteristieke, lage bakstenen erfafscheidingen met ezelsrug, verspringend vanwege de helling van de Kouvenderstraat. Een enkele portiek is later opgesierd met een beeldend detail.

Aan het uiterlijk van de woningen kon men aflezen voor welke medewerkers van de mijnen de woningen waren bestemd. Naast beambtenwoningen kennen we ook de ingenieurswoningen, de opzichterswoningen en de woningen in de mijnkolonies voor de gewone mijnwerker. 

Bij beambtenwoningen, opzichters- en ingenieurswoningen strekte zich het onderhoud ook uit naar de tuinen. Onder andere de hagen rondom de tuinen werden geknipt door tuinmannen in dienst van de mijnen.
Dat gold niet voor de tuinen van de mijnwerkers. Die moesten dat zelf doen. En daar was bewust voor gekozen door de mijndirecties. Het hield de mijnwerker van de straat (lees: uit het café). Bovendien konden ze hun eigen groente kweken; dat was goed voor de beurs en gezond voor het, vaak kinderrijke, gezin.  De panden hebben nog altijd een woonbestemming. 

Foto's

Eigenschappen

Bouwjaar:
1927
Architect:
Bouwbureau Staatsmijnen
Stijl:
Traditionalisme
Huidige functie:
Woning

Locatie