Barbarakapel

Slotweg 2, Heerlen

De kapel, gelegen aan de Slotweg, is in 1670 gesticht door Johan Frederik, graaf van Schaesberg. De heer, later baron van Schaesberg, heeft er voor gezorgd dat Schaesberg niet tot de protestantse Republiek der Verenigde Nederlanden ging behoren.

Bij de verdeling van de Landen van Overmaas in het Partagetraktaat van 1661 kwam Schaesberg in het gebied van de koning van Spanje te liggen. Daardoor werd de vrije uitoefening van het katholieke geloof gewaarborgd.

In de voorgevel bevindt zich een chronogram, waaruit blijkt dat de kapel aan de H. Barbara is gewijd. Tevens kan men hieruit de stichtingsdatum 1670 aflezen. De kapel is in de 18e eeuw vergroot en in de 19e eeuw gewijzigd. Het oudste gedeelte bevindt zich aan de oostkant en heeft een plint van Kunradersteen. In de schuine zijden zien we een rond venstertje met een vierkante omlijsting van mergel. De zijgevels hebben beiden drie venstertjes in de vorm van een staande ovaal, die dateren uit de 19e eeuw.

In de kapel vond op 25 juli 1774 de kerkelijke inzegening plaats van het huwelijk van Frederik Joseph, baron de Böselager uit Voswinkel en Maria Augusta van der Heyden, genaamd Belderbusch uit Villich, verblijvend op kasteel Terworm. De kapel raakte in de loop der tijd sterk in verval. In 1998 is de kapel volledig gerestaureerd.

Foto's

Eigenschappen

Bouwjaar:
17e eeuw
Architect:
Onbekend
Huidige functie:
Kapel
Monumentnr:
21259

Locatie