Atelierwoning

Schoolstraat 1, Heerlen

Deze hoekoplossing maakt deel uit van het eerste stratenplan (1913) voor Heerlen van Jan Stuyt en markeert de kijkrichting naar het torentje van
de ‘Ambachtsschool’.

Theo Van Kan (1883-1914) lijkt geïnspireerd door het Hollands Classicisme. Kenmerkend is de blokvormige hoofdvorm en een schilddak met horizontale noklijn. De noordgevel heeft een erker met drie vensters
en rondboogvormig bovenlichten. In de plint bevinden zich drie keldervensters. Aan weerszijden van de erker is een nis analoog aan de vorm van de drie vensters. Op het balkon staat een houten hekwerk tussen bakstenen kolommen.

De atelierwoning is gebouwd voor landschapsschilder en glazenier F. Leufkens van Anstel (1863-1956).
Het pand is in gebruik geweest als kantoor van
de bruinkoolontginningsmaatschappij N.V. Bergerode en het Bureau Toewijzing Woonruimte van de
gemeente Heerlen.

Vanaf de jaren zeventig woonden Vera en Nic
Tummers er. Interieuronderdelen zijn onder meer de hal met het trappenhuis, de veelhoekige bakstenen schoorsteenmantel, de vloertegels in zwart hardsteen en rood-wit marmer, de tussendeuren met geslepen glas en de glas-in-loodramen.

Van Kan was een beloftevol gemeente-architect
en stierf in 1914 na een noodlottig ongeval op de Heerlerbaan. Op 30 december 1914 sprak burgemeester Waszink in de gemeenteraad een merkwaardig memoriam: “De Heeren weten toch allen op welk een treurige wijze deze laatst genoemde ambtenaar om het leven gekomen is. Was hij echter in leven gebleven hij zou toch ontslagen zijn.”

Foto's

Eigenschappen

Huidige functie:
Woning
Bouwjaar:
1914
Architect:
Th.M.J. Van Kan
Monumentnr:
512789
OMDH nr:
OMDH-RM-090

Locatie