Mijn monument is jouw monument

Op zondag 12 september stelt de stichting openmonumentendag Heerlen een vijftal gebouwen open. Elk gebouw staat centraal voor een bepaalde periode in de geschiedenis van de stad. Per locatie vindt een rondleiding plaats. In een brochure worden de vijf ontwikkelingsperioden en de bijbehorende panden beschreven. Aanmelden kan gratis via de site openmonumentendagheerlen.nl en elke bezoeker ontvangt de gratis brochure.
Gezien de beperkte beschikbaarheid van de rondleidingen in de vijf gebouwen kan men zich voor maximaal 2 gebouwen inschrijven. Open Monumentendag start om 11.00 uur en eindigt om 17.00 uur. Alle inschrijvers ontvangen een bevestigingsmail met alle noodzakelijke gegevens. Die mail is op zondag 12 september meteen het toegangskaartje.

Ontdekken
Het landelijk motto van Open Monumentendag 2021 is “mijn monument is jouw monument en Heerlen sluit hier graag op aan omdat het onderwerp je uitdaagt om met een andere bril naar je omgeving te kijken. Op de eerste plaats naar de architectuur, als karakteristiek overblijfsel van een bepaalde stijl. Op de tweede plaats naar de bouwhistorieen de waarde voor de diversiteit van de omgeving.
En op de derde plaats wordt gekeken vanuit de cultuurgeschiedenis en belang en betekenis voor de menselijke beleving.

Wij onderkennen vijf ontwikkelingsfasen in de geschiedenis van Heerlen. Uiteraard start de geschiedenis in de Romeinse tijd, waarbij het Thermen-museum het centrale pand is. Dan volgen de middeleeuwen waarvoor de bezoekers naar Kasteel Hoensbroek kunnen. De mijntijd wordt toegelicht in het Nederlands Mijnmuseum.
De transitiejaren vormen de volgende periode, toegelicht in de voormalige bibliotheek, momenteel het pand van De Vondst, centrum voor archeologie in Limburg. De laatste ontwikkelingsfase is het heden, met het Maankwartier als centrale locatie.

Erfgoed
Heerlen heeft veel interessant erfgoed. Er zijn 154 officiële Rijksmonumenten, die allemaal beschreven worden in het boek “Rijksmonumenten Heerlen”.  Bovendien zijn er ruim 150 gebouwen beschreven in het boek “Karakteristieke panden Heerlen’. Daarnaast kunnen er nog veel andere panden worden aangewezen als representanten van de Heerlense geschiedenis. 

De stichting openmonumentendag Heerlen heeft tot doel om de belangstelling voor architectuur en de impact van architectuur op onze stad te vergroten. Jaarlijks organiseert de stichting de festiviteiten rondom open monumentendag.

Kijk voor alle informatie over de stichting en over de open monumentendag Heerlen onze website.