Eerste exemplaar voor Wethouder Jordy Clemens

Tweede boek over Heerlense architectuur

Wethouder Jordy Clemens: “Na het succes van het boek over de 153 Rijksmonumenten van Heerlen door de werkgroep Open Monumentendag, is dit een prachtige aanvulling daarop. Het laat maar weer eens zien hoeveel bijzondere plekken, gebouwen en verhalen Heerlen heeft om trots op te zijn en om te koesteren voor toekomstige generaties”.

Overzicht
De beschreven panden zijn architectonisch en als historisch erfgoed van waarde en verklaren veelal een stukje geschiedenis van de stad. Mede daarom heeft de gemeente een subsidie verstrekt om deze boeken te kunnen produceren. De boeken zijn gemaakt door de vrijwilligers van de Werkgroep Open  Monumentendag Heerlen en te bestellen via de website www.openmonumentendagheerlen.nl.

De Werkgroep Open Monumentendag Heerlen verzorgde in 2018 de uitgave van een fraai boek over de 153 officiële Rijksmonumenten in Heerlen als een reactie op de mensen die spreken over Heerlen als een niet-monumentale stad.

De Werkgroep wilde dat onjuiste beeld graag rechtzetten en het verbaasde eigenlijk iedereen dat Heerlen over zo veel Rijksmonumenten bleek te beschikken. Het boek, met een oplage van 300 exemplaren was binnen enkele maanden uitverkocht, vandaar de tweede druk. Het boek “Rijksmonumenten Heerlen” kost € 46,50.

Trots
Bij het schrijven van het boek waren de schrijvers verrast door het ontbreken van panden die volgens hen zeker tot Rijksmonument hadden moeten worden aangewezen. Daarom ontstond medio 2019 de idee om een nieuw boek te maken, nu over een aantal gebouwen met een opvallende architectuur die geen monumentenstatus hebben maar die wel verdienen.

De werkgroep is begin 2020 gestart met de selectie en vervolgens het fotograferen en beschrijven van deze panden. Uiteindelijk bleek men uit te komen op 153 panden die beeldbepalend zijn voor Heerlen. Een getal dat niet toevallig gekozen is.

Samen beschrijven de twee boeken ruim 300 interessante panden in Heerlen. Panden die architectonisch en als historisch erfgoed van waarde zijn, en die veelal een stukje geschiedenis van de stad verhalen en verklaren. Het boek “Karakteristieke panden Heerlen” kost € 44,90.

Geschiedenis
Heerlen kent een lange geschiedenis die teruggaat tot de Romeinse tijd. De grootste ontwikkeling van de stad vond echter plaats in de laatste 100 jaar.

In de 19e eeuw was steenkool een veel benutte energiedrager geworden. In Heerlen brachten de gebroeders Honigmann in 1899 de eerste kolen uit de mijn Oranje- Nassau I aan het daglicht. In enkele decennia werd het grote, agrarische dorp Heerlen omgebouwd tot stedelijk centrum van de mijnindustrie. Een periode met fascinerende nieuwe kansen en uitdagingen, ook op het gebied van stedenbouw, volkshuisvesting en architectuur.

Het moderne Heerlen start aan het begin van de 20ste eeuw. Heerlen had in 1900 amper 6.000 inwoners met verspreid over de gehele gemeente zo’n 1.100 woningen en andere panden. Door de opkomst van de mijnindustrie vervijfvoudigde dat in de eerste twee decennia en was het aantal woningen in 1950 vertienvoudigd.

Het is daarom niet verwonderlijk dat in de stad Heerlen heel wat voorbeelden van jongere bouwkunst te ontdekken zijn. De transitie van bouwstijlen in de periode van de mijnen: het traditionalisme, het modernisme en het structuralisme zorgde ervoor dat Heerlen de naam architectuurstad verwierf, omdat op een relatief klein oppervlak zo ongeveer alle architectuurvarianten te bezichtigen zijn.

Dankzij de gemeentelijke herindelingen per 1 januari 1982 is Hoensbroek toegevoegd aan de gemeente Heerlen. Hierdoor werd de stad plotseling uitgebreid met een aantal rijksmonumenten uit o.a. de middeleeuwen en de moderne tijd.

Alle informatie over de Werkgroep Open Monumentendag is terug te vinden op de site

www.openmonumentendagheerlen.nl.