Heerlen erfgoed of erffout?

Op woensdagavond 9 september opent ir. Rob Smeets de Open Monumentendag Heerlen 2015 met een prelude. Dit ‘voorspel’ vindt plaats in de Filmzaal van SCHUNCK en is gratis toegankelijk. Aanmelden is noodzakelijk en omdat de zaal een beperkte capaciteit heeft geldt wie het eerst komt, wie het eerst maalt.

Erfgoed
Als voorloper op de Open Monumentendag Heerlen, die op zondag 13 september 2015 plaatsvindt, houdt ir. Rob Smeets (Heritage Revival) een lezing over de potentie van cultureel erfgoed en het belang om zorgvuldig met dit erfgoed om te gaan. In Heerlen is de strijd tussen continuïteit en vernieuwing meer dan ooit merkbaar. Er zou eigenlijk een duidelijke visie geformuleerd moeten worden over hetgeen de stad wil uitdragen.

Speciale aandacht zal tijdens de Prelude Open Monumentedag Heerlen uitgaan naar het pand Kneepkens. Een gebouw dat reeds jaren wacht op een duurzame invulling, die zowel recht doet aan het ontwerp van architect Frits Peutz als aan de vraag vanuit de markt.

Met het Pand Kneepkens wordt het voormalige warenhuis aan de Dr. Poelstraat 23 bedoeld. Het warenhuis werd gebouwd in opdracht van de firma Kneepkens. Al in 1939 tekende Frits Peutz voor het ontwerp.

Het gebouw was gekoppeld aan de oorspronkelijke vestiging van de firma, toentertijd nog magazijn de Zon genaamd. De sloop van het pand aan de Akerstraat, ontworpen door Jan Stuyt, had tot gevolg dat de doorloop opgeheven werd.

Rob Smeets neemt u mee in een boeiend verhaal over de geschiedenis van het pand en over het zeer uiteenlopende gebruik in de loop der jaren. Ook deelt hij zijn droom over de mogelijke toekomst van dit karakteristieke pand met u.

Pand Kneepkens heeft een kenmerkende vliesgevel met terugkerend stijl- en regelwerk, die los van de constructie is geplaatst en zich over 3 verdiepingen uitstrekt. De constructie bestaat uit paddenstoelkolommen, die vloeiend overgaan in de verdiepingsvloeren. Op de begane grond wordt de ingang geflankeerd door inpandige etalages.

Vanwege deze kenmerken is de vergelijking met het Glaspaleis snel gemaakt. Dit beroemde gebouw van de voormalige firma Schunck is in functioneel en karakteristiek opzicht vergelijkbaar met pand Kneepkens, waardoor het laatstgenoemde gebouw ook wel het “kleine glaspaleis” wordt genoemd. Door de selectie als IBA-Attentionproject wordt het belang van het gebouw voor de stad Heerlen onderstreept.

Programma
Ir. Rob Smeets rondde een master architectuur aan de TU Eindhoven af en volgt een postmaster Conservation of Monuments and Sites aan de Katholieke Universiteit in Leuven. Daar heeft hij zich gericht op de restauratie en het behoud van industrieel erfgoed, maar vooral ook het Heerlens erfgoed.

Als tijdelijk medewerker van Historisch Goud te Heerlen en de Stichting WIEL deed hij onderzoek naar de bouwhistorie van de Limburgse mijnen en is hij betrokken bij het IBA-kandidaatproject “Romeins Kwartier” en initiatiefnemer van het IBA Attentionproject “Pand Kneepkens”. Rob Smeets maakt sinds kort deel uit van de organisatie van de Open Monumentendag Heerlen.

Programma Prelude
19.00 uur Inloop
19.30 uur Start Prelude
21.00 uur Nazit

Zorg dat u erbij bent. Entree is gratis. Reserveren is noodzakelijk via onze website www.openmonumentendagheerlen.nl

Open Monumentendag
Open Monumentendag 2015 staat in het teken van “Kunst en Ambacht”. Zondag 13 september kunt u gratis een rit maken in een busje langs ruim 60 bijzondere panden die een relatie hebben met “Kunst en Ambacht”. Tijdens deze busreis van ruim 1,5 uur wordt u bijgepraat door deskundige begeleiders.

Deelnemers ontvangen een brochure met alle informatie. Deze brochure maakt het ook mogelijk om de route later ook zelf met de auto of per fiets na te rijden. De busjes vertrekken vanaf het Parkstad Limburg Theater Heerlen, omv13.00, 13.30, 14.00 en 15.00 uur.