Woonstraat Altaardries

Altaardries 1 t/m 30, Heerlen

De bouw van deze 30 experimentele woningen startte met een eerste schop op 26 maart 1982 door wethouder Ruimtelijke Ordening Hub Savelsberg. Uitgangspunt was een kleinschalig woonmilieu met collectief wonen en gemeenschappelijke ruimten op initiatief van een bewonersgroep. Tegenwoordig zou een dergelijk woonidee ook wel “co-housing” worden genoemd.

Ter plaatse was oorspronkelijk hoogbouw gepland waartegen weerstand bestond vanwege de ligging dicht bij de monumentale ‘Hof de Doom’. Dit alternatief met intensieve laagbouw en sprekende dakvormen paste beter in het bebouwingspatroon van Welten. De straat is autovrij en bedoeld als speelplek en ontmoetingsruimte.

Het bestemmingsoppervlak is 0,5 ha. Om toch een redelijk aantal woningen te kunnen realiseren is gekozen voor gedeeltelijk dubbel grondgebruik. Onder de zuidelijke woonhuizen is een parkeerplein aangelegd, bereikbaar via een trap naar de binnenstraat. De indeling van de plattegrond is vooraf per woning aan de wensen van de potentiele  bewoners aangepast. Het project omvat 30 eigendomswoningen en wordt  bestuurd door een vereniging van eigenaren.

Men beoogde destijds op experimentele wijze de leemte tussen grootschalig bouwen door woningcorporaties en de individuele bouwopdrachten door particulieren, te overbruggen.

Dit onderwerp is nog steeds actueel. Een van de langgerekt bouwstroken is aan de oostzijde onderbroken waardoor het centrale pleintje een verrassende doorkijk heeft naar de boomgaard van de Doom.

De architectuur met mergelkleurige stenen aan de binnen kant en rode stenen aan de buitenkant legt een relatie met de Limburgse carréboerderij. Opvallend zijn de gekozen kleuren waarvan appelgroen voor de  entreedeuren en hemelblauw voor de kozijnen de beste voorbeelden zijn.

Foto's

Eigenschappen

Huidige functie:
Woonhuizen
Bouwjaar:
1982-1983
Architect:
Theo Teeken
Stijl:
Modernisme / Experimentalisme
OMDH nr:
OMDH-KP-141

Locatie