Woonhuis (Huis Hornix)

Burgemeester De Hesselleplein 8, Heerlen

De eerste bewoner was P.A.H. Hornix, directeur openbare Werken Een architect van de Bouwvereniging ‘Eigen Haard’ zou verantwoordelijk zijn geweest voor het ontwerp. Maar het kan haast niet anders, dan dat buurman Greven en architect Hornix ook invloed op beide ontwerpen hebben gehad.

Een aantal elementen zoals de blokken en banden sluiten aan bij een meer voorkomende karakteristiek op het plein evenals de bewerkte getimmerde goot met zichtbare klossen.

Het is de moeite waard om de verschillende gevels stuk voor stuk te bekijken en te genieten van de verscheidenheid in architectuur. Hoewel de meeste huizen een strenge voorgevelrooilijn accepteren hebben veel bouwers aan het De Hesselleplein ook geprobeerd aan hun woning een eigen gezicht te geven.

Interessant is de vergelijking tussen pand nummer 7 en nummer 8. Onderling zijn er veel overeenkomsten zoals de rode baksteen in halfsteensverband, de gele mergel in de aanzet- en sluitstenen, grijze hardsteen in de dorpels, de (huidige) donkere kleur van de kozijnen.

Beide panden staan op een laag plint van Kunradersteen en hebben een kelderkoekoek, die in de mijnstreek vaak gebruikt werd om steenkool naar binnen te brengen.

Nummer 8 heeft een veel smallere pandbreedte daardoor zijn er hier vier gevelopeningen in plaats van de zes gevelopeningen in het bredere pand. Het balkon van nummer 7 in symmetrisch geplaatst in de eerste verdieping terwijl dat op nummer 8 alleen een asymmetrisch plaatsing mogelijk was. Daardoor heeft de eerste verdieping, kijkend naar gehele dubbelblok, weer een nieuwe symmetrie gekregen.

Foto's

Eigenschappen

Huidige functie:
Woning
Bouwjaar:
1914
Architect:
Bouwvereniging ‘Eigen Haard’
Stijl:
Traditionalisme
OMDH nr:
OMDH-KP-080

Locatie