Woonhuis (Huis Greven)

Burgemeester De Hesselleplein 7, Heerlen

De eerste bewoner van dit pand was F. Greven, hoofd- opzichter bij de Staatsmijnen.

Een architect van de Bouwvereniging ‘Eigen Haard’ zou verantwoordelijk zijn geweest voor het ontwerp, maar het vermoeden bestaat dat Greven zelf het huis getekend heeft.

Een aantal elementen zoals de blokken en banden sluiten aan bij een meer voorkomende karakteristiek op het plein evenals de bewerkte getimmerde goot met zichtbare klossen. Opmerkelijk is de detaillering van de ramen en het fraaie balkon als drager van de vlaggenstok.

Interessant is de vergelijking tussen pand nummer 7 en nummer 8. Onderling zijn er veel overeenkomsten zoals de rode baksteen in halfsteensverband, de gele mergel in de aanzet- en sluitstenen, grijze hardsteen in de dorpels, de (huidige) donkere kleur van de kozijnen.

Beide panden staan op een laag plint van Kunradersteen en hebben een kelderkoekoek, die in de mijnstreek vaak gebruikt werd om steenkool naar binnen te brengen.

Nummer 7 heeft opvallende raamomlijstingen. De zorgvuldig ontworpen hardstenen dragers van het balkon zijn links hol en rechts bol. De grootte van de beide percelen heeft invloed op de uiteindelijke architectonische verschijningsvorm.

Foto's

Eigenschappen

Huidige functie:
Woning
Bouwjaar:
1914
Architect:
Bouwvereniging ‘Eigen Haard’
Stijl:
Traditionalisme
OMDH nr:
OMDH-KP-079

Locatie