Tempsplein 27, Heerlen

Bartels was vanaf 1916 de zaakgelastigde van Jan Stuyt in Heerlen en had vanaf 1918 daarnaast een eigen kantoor en woonhuis, dat gevestigd was in de ernaast gelegen (en ook door hem ontworpen) panden met de nummers 25 en 26, die uit 1918 dateren.

Opvallend is dat hij typische kenmerken van Stuyt gebruikt zoals de gepleisterde fries onder de dakgoot en de stuiters (ballen) op het dak. De panden 26 en 27 hebben dezelfde hoofdvorm, bestaande uit een hoger deel met kap en een lager deel met dakkapel waarin ook de voordeur met omranding is opgenomen. Bij het ene pand domineert de erker en een fries, die als het ware over de drie bovenste ramen is gedrapeerd. Bij het andere pand speelt het kleine balkon dat gekoppeld is aan twee horizontale banden een rol. Hier heeft het fries een sterke horizontale versiering die twee kapitelen met elkaar verbindt. De bovenste verdieping heeft drie dwergzuiltjes.

Opdrachtgever voor de bouw was de heer S. Hertsdahl uit Heerlen. Het gebouw is van monumentale waarde vanwege de architectonische opzet en detaillering, die redelijk goed bewaard is gebleven. Ook van belang als onderdeel van het oeuvre van de architect.

Foto's

Eigenschappen

Huidige functie:
Woning
Bouwjaar:
1922
Architect:
Anton Bartels
Stijl:
Traditionalisme met invloeden van het eclecticisme
OMDH nr:
OMDH-KP-089

Locatie