Akerstraat 89, Heerlen

De woning bestaat uit een rechthoekig grondplan in twee bouwlagen afgedekt met een kap.

De woning is van monumentale waarde vanwege de architectonische opzet en detaillering die gaaf bewaard is gebleven zoals de omlijsting van de ramen, de voordeur en de topgevel.

De voorgevel is uitgevoerd in licht bruinrode baksteen in kruisverband. Hardsteen is toegepast in de lekdorpels en de stoep. Kalksteen is verwerkt in de venster- en deuromlijstingen. De kap met T-vormig grondvlak is gedekt met gesmoorde Muldenpannen.

Centraal boven de deuropening is op het fries een medaillon met festoenen aangebracht.

Op de verdieping bevindt zich een vensteropening, omlijst gelijk aan de overige, met onder ongedeelde stolpramen en een tweelicht bovenraam met elk een vierruits raam.

Het geveldeel wordt afgesloten met een gepleisterd fries, met daarboven een overstek van de gelijste bakgoot op klossen. In het dakvlak staat een dakkapel met plat dak, met aan de voorzijde een gemoderniseerd ongedeeld raam.

Foto's

Eigenschappen

Huidige functie:
Woning
Bouwjaar:
1917
Architect:
Laeven-architecten
Stijl:
Eclecticisme
OMDH nr:
OMDH-KP-130

Locatie