Voormalige Dansschool Degenkamp

Klompstraat 31-33, Heerlen

Het pand is opgetrokken op rechthoekig grondplan in twee bouwlagen met kap. De gevels zijn uitgevoerd in licht roodbruine baksteen in kruisverband. Pleisterwerk is toegepast in de plint, de deur- en vensteromlijstingen, speklagen, het fries en de geveltop. Het Mansarde-zadeldak is gedekt met antraciet betonpannen.

De voorgevel bestaat uit vier venstertraveeën, waarvan de tweede van links hoger is opgetrokken met een geveltop. De twee traveeën rechts liggen iets terug. De gevel is voorzien van een in pleister uitgevoerde plint met een onderstrook met een ‘gebouchardeerd’ oppervlak, waar boven een vlakke strook. De plint wordt beëindigd met een geprofileerde waterslag op hardstenen blokjes. De borstwering op de verdieping is voorzien van twee waterslagen, met op het veld er tussen omlijste velden. Het fries is voorzien van een ‘gebouchardeerd’ oppervlak, waarin de consoles zijn gesitueerd, die het gelijste houten gootoverstek dragen.

De linker zijgevel is blind uitgevoerd.

De hoofdopzet van de rechter zijgevel is gelijk aan die van de voorgevel. Op de begane grond bevinden zich twee vensteropeningen, voorzien van een omkadering met vlakke lijsten met tweemaal een diamantkop-motief en een bekroning met een segmentboogvormig fronton. Het timpaan is voorzien van een versiering met een schelp en acanthusblad. In de vensteropeningen een kozijn met een ongedeeld onder- en bovenraam.

In het pand was jarenlang de dansschool Degenkamp gevestigd. Vele Heerlenaren en inwoners van omliggende plaatsen hebben daar het dansen geleerd. Later werd het pand gesplitst in twee woonhuizen.

 

Foto's

Eigenschappen

Huidige functie:
Woning
Bouwjaar:
1910
Architect:
Onbekend
Stijl:
Traditionalisme met invloeden vanuit het eclecticisme
OMDH nr:
OMDH-KP-059

Locatie