Voormalige Ambachtsschool

Burgemeester De Hesselleplein 31, Heerlen

Dit bouwwerk heeft een hiërarchische structuur en bestaat uit een dominante hoofdpartij en inschikkelijke zijgedeelten. Deze driedeling is kenmerkend voor het oeuvre van Jan Stuyt.

Hij heeft daarover gezegd dat architectuur een uiting is van geestelijke intentie. Stuyt ontlede eerst de onderdelen van een gebouw, om deze vervolgens weer samen te stellen tot een groter (paleisachtig) geheel met een zelfstandige waardigheid.

De onderdelen zijn klassiek aandoende blokken met een tentdak, fries, speklagen en hoeklisenen. De markante vista (zichtas) met daktorentje en façade speelt de voornaamste rol terwijl de linker en rechter L-vormige vleugels bijdragen aan de invulling van de straatwanden in de omgeving van het schoolgebouw.

Het ijzeren hekwerk met de medaillons van de verschillende ambachten dateert uit 1927.

Het ontwerp is van Victor Hubert Laudy die er tekenleraar was. In de symbolen is gereedschap verwerkt van o.a. schilders, loodgieters, steenhouwers, timmerlieden, bankwerkers en de driehoek van Pythagoras.

Bij de latere uitbreiding van 1929-1930 werd de gevel doorgetrokken tot het puntdak. Toen pas werd de gevelversiering met de aanduiding A(nno) D(omini) 1913 aangebracht. Na een brand op 31 oktober 1996 kreeg het ABP de gelegenheid haar ruimtelijke relatie met de Heerlense binnenstad te corrigeren. Er volgde in 1999 een renovatie door het architectenbureau MBM architecten uit Barcelona (Josep Martorell, Oriol Bohigas, David Mackay) waarbij veel van de oude schoonheid werd hersteld en o.a. de zwarte gevel van glas op de derde verdieping werd toegevoegd. Aan de achterzijde zijn betonnen draagconstructies aangebracht met trappenhuizen om de bovenverdiepingen te bereiken.

De voormalige ambachtsschool is nu kantoorgebouw voor de Pensioenverstrekker APG.

Foto's

Eigenschappen

Huidige functie:
Kantoorgebouw
Bouwjaar:
1913
Architect:
Jan Stuyt
Stijl:
Traditionalisme
OMDH nr:
OMDH-KP-082

Locatie