Voormalig Zusterhuis Sint Clara

Gerard Bruningstraat 6, Heerlen

Omstreeks 1921 kreeg de jonge Peutz opdracht van de Gemeente Heerlen om een plan te maken voor de uitbreiding van de nieuwe wijk Molenberg. Het ging daarbij vooral om de invulling van het gebied tussen de, door Jan Stuyt in 1919 ontworpen, Mijnwerkerskolonie (404 woningen met 18 winkels) en het Molenbergpark waarvan zoveel panden op de rijksmonumentenlijst zijn terecht gekomen.

Belangrijke  elementen waren o.a. de kerk (ontwerp van Peutz is niet uitgevoerd), de jongensschool, het broederhuis en de meisjesschool. De openbare aanbesteding voor het bouwen van de gecombineerde R.K. Bewaar-en huishoudschool en het zusterhuis vond plaats in juli 1923.

Van deze oorspronkelijke combinatie is alleen het zusterhuis Sint Clara bewaard gebleven. Het ligt rechts naast het koor van de kerk. Het heeft een bijna vierkante plattegrond opgebouwd uit vele kleinere bouwmassa’s, hoge topgevels onder een hoek van ongeveer 45 graden, sprekende schoorstenen en ambachtelijk metselwerk. De reeksen ramen op de eerste verdieping strookten met de dakkapellen op het dak van de gesloopte schoolvleugel.

Opmerkelijk is de entreepartij met de ‘ingeschoven’ topgevel, de opengebogen portiek, een zogenaamd ‘vierlicht’ op vijf houten klossen en een ronde deuropening. De naar voren geplaatste schuine gevel loopt trapsgewijs diep naar beneden door als een verfraaide steunbeer. Er zijn hardstenen versieringen met aanzetstenen, horizontale dekplaten en bollen aangebracht.

De topgevel markeert met wit pleisterwerk de plaats waartegen de gesloopte huishoudschool was gebouwd. Dit bouwwerk is karakteristiek voor de sfeer van het oorspronkelijke complex.

De gesloopte R.K. Bewaar-en huishoudschool had bijvoorbeeld zo’n zelfde entreepartij.

Momenteel is Domushuis van het Leger des Heils in het voormalig zusterhuis gevestigd.

Foto's

Eigenschappen

Huidige functie:
Leger des Heils
Bouwjaar:
1923
Architect:
Frits Peutz
Stijl:
Expressionisme
OMDH nr:
OMDH-KP-118

Locatie