Voormalig Gemeentehuis

Burgemeester Kessenplein 3, Hoensbroek

Dit is het gemeentehuis van de voormalige gemeente Hoensbroek Sinds de zelfstandige gemeente Hoensbroek per 1 januari 1982 deel werd van de gemeente Heerlen staat het voormalige raadhuis aan de Nieuwstraat symbool voor de Hoensbroekse identiteit.

Door de komst van de mijnen en de ontwikkeling en groei, die Hoensbroek te wachten stonden, werd al snel duidelijk, dat de in 1871 in gebruik genomen school annex raadhuis op het kruispunt Hoofdstraat/Nieuwstraat niet meer kon voldoen aan de eisen van de nieuwe tijd. Er moest een representatief en voor zijn taken berekend nieuw gemeentehuis komen.

Het nieuwe gemeentehuis werd op 31 augustus 1911 officieel geopend. Op 18 augustus 1923 besliste de gemeenteraad, dat de voorgevel verfraaid moest worden. Er komt een gevelsteen met het wapen van Hoensbroek en er wordt een klokkentoren met een verlicht uurwerk op het dak geplaatst, waardoor het gebouw een monumentaler aanzien krijgt.

In de periode 1975-1976 onderging het gebouw een forse verbouwing, waarbij een groot deel van de voormalige lagere school ernaast bij het gebouw werd betrokken. Tot aan de gemeentelijke herindeling bleef het gebouw als gemeentehuis in gebruik. Daarna werd het nog een paar jaar gebruikt door enkele gemeentelijke diensten.

Nadat het daarna een tijd lang huisvesting had geboden aan een dienst van het ministerie van Landbouw en Visserij stond het jarenlang leeg. Het pand was inmiddels in particuliere handen gekomen. Na enkele eigenaarswisselingen opende in september 2018 een gezondheidscentrum met de naam het Zorgplein haar deuren.

Foto's

Eigenschappen

Huidige functie:
Gezondheidscentrum
Bouwjaar:
1910-1911
Architect:
Egide Meijers-Croute
Stijl:
Traditionalisme
OMDH nr:
OMDH-KP-020

Locatie