Voormalig Elektriciteitsgebouw

Hommerterweg 15G, Hoensbroek

Dit pand is gebouwd voor de “Maatschappij tot verkoop van den electrischen stroom der Staatsmijnen in Limburg”. Het voormalige 10.000 volt schakelstation met bijgebouwen werd in 1921 gebouwd voor 40.000 gulden.

Het complex bezit een onregelmatige rechthoekige plattegrond met hoofdzakelijk bouwmassa’s in één bouwlaag met plat dak. De aan het bedrijfsgebouw vast gebouwde woning bezit een gedeelte in twee en een gedeelte in drie bouwlagen, beide met plat dak.

Het bedrijfsgedeelte bestaat uit een langgerekte hal, met in de naar de openbare weg gerichte langsgevel tussen de doorgetrokken kopgevels een stalen pui met onder veertien stalen deuren. Deze deuren steken enigszins naar buiten uit. Boven de deuren een raamzone met boven elke deur een negenruits raam. Boven de pui is de gevel voorzien van een beschieting van gepotdekselde delen, waar boven het betimmerde dakoverstek. In de rechter kopgevel bevindt zich een gelijkvormige pui.

De hal en de woning zijn middels een in baksteen uitgevoerd tussenlid aan elkaar verbonden.
In de straatgevel bevindt zich centraal een deuropening met een vlakke deur en ongedeeld bovenlicht. Aan weerszijden hiervan een vensteropening met een ongedeeld onderraam en een vierruits bovenraam. De gevel wordt beëindigd in het betimmerde dakoverstek.

Het complex is van monumentaal belang vanwege de functie (nutsbedrijf) in relatie tot de ontwikkeling van de gemeente, als type van een voor de bouwtijd “nieuw” gebouw en vanwege de architectonische opzet en detaillering, die in de gemeente niet vaak voorkomt.

Foto's

Eigenschappen

Huidige functie:
Woning
Bouwjaar:
1921
Architect:
Onbekend
Stijl:
Modernisme met invloeden van de Nieuwe zakelijkheid
OMDH nr:
OMDH-KP-004

Locatie