Voormalig CBS-gebouw

Kloosterweg 1, Heerlen

In 1965 werd aangekondigd dat er een einde zou komen aan de steenkolenontginning. Op dat moment waren 58.000 personen direct of indirect afhankelijk van deze industrie. De regering beloofde voor vervangende werkgelegenheid te zorgen en verplaatste een aantal rijksdiensten, waaronder het CBS naar de vroegere oostelijke mijnstreek, nu Parkstad Limburg.

Het CBS-complex kenmerkt zich door een geleding van bouwmassa’s met een wetmatige schakeling van 12 gelijkvormige elementen. Het bouwwerk past in het gedachtegoed van het structuralisme zoals verwoord door o.a. Herman Herzberger. Een gebouw zou als het ware moeten kunnen doorgroeien vanuit ontmoetingspunten. De nadruk ligt op het betonnen skelet dat aan de buitenkant zichtbaar blijft en ingevuld is met bakstenen penanten en hoge verticale ramen.

Het gebouw kan vergeleken worden met het Gouvernement in Maastricht. De royale trappenhuizen en enige desoriëntatie in het gangenstelsel zijn ook hier kenmerkend. Na enkele decennia bleek het complex niet meer te voldoen aan de huisvestingseisen van het CBS en was er behoefte aan nieuwe huisvesting en uitbreiding. Enkele honderd meters naast dit complex een nieuw kantoor gerealiseerd.

Kloosterweg 1 kent nu vele bestemmingen zoals kleine kantoortjes, alteliers, experimentele ontwikkelingen zoals stadstuinieren. De uitbreiding van het naastgelegen Nederlands Mijnmuseum behoort op termijn tot de mogelijkheden.

Foto's

Eigenschappen

Huidige functie:
Kantoorverzamelgebouw
Bouwjaar:
1974
Architect:
Gerard Snelder
Stijl:
Structuralisme
OMDH nr:
OMDH-KP-033

Locatie