Tempsplein 25-26, Heerlen

Architect Jan Stuyt vestigde rond 1910 een bureau in Heerlen aan het Wilhelminaplein. In 1912 werd Anton Bartels daar chef de bureau en medewerker van Stuyt. In die hoedanigheid was Bartels nauw betrokken bij de vele ontwerpen die Stuyt maakte voor woningen en woonwijken in de explosief groeiende Mijnstreek.

In 1916 stelde Vereniging ‘Ons Limburg’ Bartels en collega-architect F.W. de Rooij aan tot directeuren van het Technisch Bureau. ‘Ons Limburg’ was een centraal dienstverleningsorgaan voor plaatselijke (katholieke) woningbouwverenigingen. In december 1920 nam hij ontslag.

In 1918 had Bartels inmiddels een eigen bureau gevestigd in dit door hem zelf ontworpen dubbel woonhuis aan het Tempsplein nr. 25 en 26 te Heerlen. Het heeft duidelijke kenmerken van de stijl van Jan Stuyt, zoals de gepleisterde fries onder de dakgoot en de stuiters (ballen) op het dak .

In de 70-er jaren van de vorige eeuw was in dit pand het kantoor van de makelaar en projectontwikkelaar Henk Stienstra gevestigd. Nu zit op nr. 25 een notariskantoor.

De twee woonhuizen (nu woning en kantoorpand) zijn van monumentale waarde vanwege de architectonische opzet en detaillering, die redelijk goed bewaard is gebleven. Mede van belang als onderdeel van het oeuvre van de architect.

Foto's

Eigenschappen

Huidige functie:
Kantoorpand, Woning
Bouwjaar:
1918
Architect:
Anton Bartels
Stijl:
Traditionalisme met invloeden van het eclecticisme
OMDH nr:
OMDH-KP-088

Locatie