Sint Joseph en Aloysiusschool

Nobelstraat 31, Heerlen

Tussen 1910 en 1920 ontstond de behoefte aan eigen katholieke scholen. Tot dan toe was met name het lager onderwijs openbaar en werd dus volledig door de overheid gefinancierd. Aangezien het merendeel van de leerlingen (en van de leerkrachten) katholiek was, was de behoefte aan eigen katholiek onderwijs niet groot. Immers het openbaar onderwijs was in de praktijk katholiek en waarom zou men dan bijzonder onderwijs stichten, waarvoor men zelf moest betalen.

Dat veranderde echter in de jaren 1910-1920 en dus zien we vanaf dat moment katholieke scholen in Heerlen ontstaan. Eerst kwam er de RK Schoolvereniging die in 1913 werd opgericht en die een gift van de paus mocht ontvangen voor het stichten van katholieke scholen in de mijnstreek. Een jaar later kwam de Parochiale Schoolvereniging tot stand met dezelfde doelstelling, maar nu vooral binnen de grenzen van de parochie St. Pancratius.

In 1916 werden door deze laatste vereniging twee jongensscholen tegelijk gebouwd. De opening vond plaats op 1 mei van dat jaar door de kardinaal Van Rossum. Architect was Jos Seelen.

In zijn scholenbouw zien we een ontwikkeling die aansluit bij het traditionalisme. Soberheid maar ook verfijning zijn herkenbare punten in het werk van Seelen.

Bij de beide schoolgebouwen overheerst vooral de soberheid met een duidelijke indeling van de klaslokalen. De verfijning is te vinden in de versiering door terug liggende bakstenen en de hardstenen omlijsting rond de beide ingangsdeuren met de naam van de school erboven.

De scholen worden tegenwoordig gebruikt als kantoor voor het AZL.

Foto's

Eigenschappen

Huidige functie:
Kantoorgebouw
Bouwjaar:
1916
Architect:
Jos Seelen en Wilhelmus Wijsbek
Stijl:
Traditionalisme
OMDH nr:
OMDH-KP-102

Locatie