Kolonie De 1e stap

Slakkenstraat, Horstplein e.o. Hoensbroek

Deze woninggroep van oorspronkelijk 262 woningen werd gebouwd door ‘Ons Limburg’ voor de Woningvereniging Hoensbroek (nu Woonpunt) in de jaren 1913 (100), 1918 (90) en 1922 (72) als ‘Slak-Horst-Metten’.

Aan de Mettenstraat zijn de woningen gesloopt. Het eerste van 100 woningen uit 1913 heet ‘De Eerste Stap’ en bestaat vooral uit rijtjeshuizen en twee-onder-een-kapwoningen. Er is veel aandacht voor de hoekoplossingen en de verkaveling in het gebogen stratenpatroon.

Een bakstenen poort met de tekst “De 1ste stap” vormde de toegang tot deze besloten buurt.
De aanzetten van deze poort zijn nog te zien in de van Rossumstraat evenals de pomphuisjes, waaruit water gehaald kon worden. Waterleiding was toen nog niet aangelegd.

Aan het pastoor Röselaersplein staat een huis met torentje. De architect gebruikte vaker torenachtige accenten op zijn paleisachtige openbare gebouwen. Daarbij was het torentje de bekroning van het hoofdgebouw en een verwijzing naar de die-eenheid in het Christendom:

God de vader, de Zoon en de Heilige Geest. Of als metafoor voor de maatschappelijke verhoudingen en de machtige hiërarchie van b.v. directeur, middenkader en arbeiders in het mijnbedrijf.

In de gesloten driehoek van het Röselaersplein zie je deze stedenbouwkundige driedeling.

Het hoofdblok zijn de twee-onder-een-kapwoningen met links en rechts hoekwoningen, die als vleugels van een hoofdgebouw in een symmetrische opstelling een driehoek creëren. Het lijkt erop, dat Stuyt hier op symbolische wijze aan de mijnwerkerskolonie een ‘koninklijke onderscheiding’ wilde toevoegen.

Foto's

Eigenschappen

Huidige functie:
Woonwijk
Bouwjaar:
1913-1922
Architect:
Jan Stuyt
Stijl:
Traditionalisme
OMDH nr:
OMDH-KP-018

Locatie