Jongensschool St. Ludovicius

Pater Beatusstraat 5, Heerlen

De Parochiale Schoolvereniging gaf in 1931 opdracht voor de bouw van de jongensschool St. Ludovicius. Het gebouw bleef als zodanig in gebruik tot begin tachtiger jaren deze jongensschool met de meisjesschool op Pater Beatusstraat 1 fuseerde en verhuisde naar een nieuw gebouw aan de Angelastraat om de hoek.

Het gebouw kwam na een korte periode van gebruik door anderen, waarin het interieur grondig werd vernield, leeg te staan. En dat is nog steeds het geval.

Het schoolgebouw is opgetrokken op rechthoekig grondplan in twee bouwlagen met kap.

De gevels zijn uitgevoerd boven een in donker bruinrode baksteen uitgevoerde plint in licht geelbruine baksteen in Vlaams verband. De dakvlakken zijn gedekt met gesmoorde OVH-pannen.

De voorgevel is aan de linker zijde iets hoger opgetrokken. In dit gedeelte is de hoofdentree gesitueerd. Het middelste deel van de voorgevel bezit vier gelijk ingedeelde traveeën.

In het rechter deel van de gevel,  in twee bouwlagen met kap, bevindt zich de tweede entree.

Het voormalige schoolgebouw is van monumentale waarde uit sociaal-culturele overwegingen vanwege de functie en vanwege de architectuur en detaillering van het exterieur, dat zeer goed bewaard is gebleven in oorspronkelijke staat.

Foto's

Eigenschappen

Huidige functie:
Leegstaand
Bouwjaar:
1931
Architect:
H.F. Stoks
Stijl:
Traditionalisme met invloeden van de Nieuwe Zakelijkheid
OMDH nr:
OMDH-KP-038

Locatie