Complex De Volkswoning

Passartweg 2-12, Heerlen

Dit complex van zes woningen is gebouwd in een historiserende stijl, in opdracht van de woningbouwvereniging “De Volkswoning” (begin deze eeuw opgegaan in de woningcorporatie Woonpunt). Deze woningen vormen een onderdeel van de mijnwerkerskolonie Passart-Nieuwenhagen, die in totaal 176 woningen omvat. De woningen waren bestemd voor het personeel van de naast de kolonie gelegen Staatsmijn Emma, die in 1912 in bedrijf werd genomen.

Halverwege de jaren ’80 van de vorige eeuw is het gehele complex gerenoveerd.

De gevels van het complex zijn opgetrokken in donker bruinrode baksteen in halfsteens verband. De deur- en vensteropeningen in de gevels zijn afgesloten met een steens rollaag. De afdekking van de topgevels is uitgevoerd in cementpleister.

De gevels van de tweede (nummer 4) en de vijfde (nummer 10) woning zijn verbijzonderd als klokgevel, die een strek uit het gevelvlak naar voren steekt. De linker- en rechter zijgevel zijn als klokgevel identiek van opzet met in de as een boven de begane grond uitgemetseld schoorsteenkanaal. Op beide niveaus bevinden zich twee smalle vensteropeningen.

Het complex van woningen is van monumentaal belang als exemplarisch voorbeeld van een klein complex arbeiders-woningbouw, zoals die in het laatste kwart van de negentiende- en het eerste kwart van de twintigste eeuw werden gebouwd, merendeels door de ondernemingen waar de bewoners werkzaam waren.

Foto's

Eigenschappen

Huidige functie:
Woning
Bouwjaar:
1912-1918
Architect:
Jos Cuijpers
Stijl:
Traditionalisme
OMDH nr:
OMDH-KP-026

Locatie