Christus Koningkerk

Pius XII-Plein, Hoensbroek

Het kerkgebouw toont zich als een aaneenschakeling van dertien portalen, bestaande uit kolommen samengesteld uit twee schijven die in een hoek tegen elkaar zijn geplaatst, waardoor een V-vorm wordt verkregen.

Op de kolommen rusten dito dakliggers, die over de kolommen in een V-vorm uitkragen.

De portalen zijn geplaatst over een in baksteen uitgevoerde doosvormige bouwmassa, die lijkt door te lopen over de volle lengte van het gebouw, maar feitelijk alleen aan de kopgevels van het kerkgebouw aanwezig is.

De voorgevel wordt gevormd door de langszijde van het eerste portaal, waar binnen een glazen pui, die aansluit op de uit het gevelvlak vooruitgeschoven kopgevel van de doosvormige bouwmassa. De kopgevel bestaat uit twee gedeelten; het bovenste deel, dat vooruitgeschoven op kolommen rust en het terug liggende onderste deel. Hierin bevindt zich de entree met drie dubbele houten deuren met glaspaneel, waartussen zich twee in beton uitgevoerde gevelvlakken bevinden met vijf rijen kleine vensteropeningen met sier-roedeverdeling. Op de voorzijde van het bovenste deel is een plastiek in ijzer aangebracht.

De zijgevels bestaan uit de aaneengesloten V-vormige kolommen van de portalen, waarin zich over vrijwel de gehele hoogte een smal hoog venster bevindt.

De achtergevel wordt gevormd door de langszijde van het laatste portaal, waar binnen een glazen pui, die aansluit op de uit het gevelvlak vooruitgeschoven kopgevel van de doosvormige bouwmassa. Links van de voorgevel bevindt zich een vrijstaande klokkentoren, die geheel in beton is uitgevoerd.

Foto's

Eigenschappen

Huidige functie:
Kerk
Bouwjaar:
1964
Architect:
Anton Swinkels en Bart Salemans
No data
OMDH nr:
OMDH-KP-015

Locatie