Bungalow Juliana Bernhardlaan

Juliana Bernhardlaan 111, Hoensbroek

De bungalow is gebouwd voor apotheker H.A.A.J. Martens op het terrein waar enkele eeuwen de slotkapelanie van kasteel Hoensbroek lag. Dit gebouw was door mijnschade zodanig verzakt, dat het begin jaren zestig gesloopt moest worden.

In afwijking van het toen geldende bestemmingsplan, dat voor deze locatie de bestemming ‘ouden van dagen woningen’ aangaf motiveerde het gemeentebestuur in de bouwvergunning haar toestemming voor de bouw met ‘dat ten gevolge van bijzondere tijdsomstandigheden redelijkerwijs niet gevorderd kan worden, dat het werk wordt uitgevoerd op een andere plaats binnen de gemeente, welke stedenbouwkundig verantwoord is en waar het niet in strijd komt met de bestaande voorschriften’.

Het laaggelegen moerassige terrein werd aangevuld tot straatniveau met bij de aanleg van een blusvijver achter het kasteel vrijgekomen grond. De heer Martens was in die periode voorzitter van de stichting Ave Rex Christe, de eigenaresse van het kasteel.

De heer Martens heeft hier tot aan zijn overlijden gewoond, waarna ir. Schilp de bungalow een aantal jaren bewoonde. Na zijn overlijden is het gebouw lang onbewoond gebleven.

De Juliana Bernhardlaan staat symbool voor de ontwikkeling en transformatie van Hoensbroek in de twintigste eeuw. De aanleg werd uitgevoerd tijdens de crisis van de jaren 1930 door een zestigtal werklozen en kwam gereed in 1932. De straat kreeg aanvankelijk de pretentieuze naam Heerbaan. Na het huwelijk van de latere koningin Juliana met prins Bernhard in 1937 werd ze omgedoopt in Juliana Bernhardlaan.

Foto's

Eigenschappen

Huidige functie:
Woning
Bouwjaar:
1965
Architect:
Roger Wolfs
Stijl:
Modernisme met invloeden van de Nieuwe Zakelijkheid
OMDH nr:
OMDH-KP-007

Locatie