Bejaardencentrum

Douvenrade 1, Heerlen

De Hongaarse vluchteling, architect Peter Sigmond (1932- 2015) heeft, door het zoeken naar aansluiting bij de internationale architectuurbeweging, een grote invloed gehad op het naoorlogse bouwen in Heerlen.

Dit verzorgingstehuis met 142 appartementen en een dienstencentrum ligt aan de rand van het centrum van Heerlen, nabij het gebouwencomplex ’t Loon en het Parkstad Limburg Theater. Ook sluit het gebouw aan bij de inmiddels gerenatureerde Geleenbeek met een uitgebreid netwerk van recreatieve wandelpaden.

Sigmond brak met de traditionelere indeling van verzorgingshuizen met kamers aan weerszijden van lange corridors zoals bijvoorbeeld in het bejaardenhuis Tobias uit 1959 (architect Holt) aan de Tacitusstraat. Hij paste een meer open in elkaar overvloeiend interieur toe met betere ruimtelijk modaliteiten zoals lichttoetreding en zichtlijnen. Op iedere bouwlaag is een centrale gemeenschapsruimte van waaruit drie korte gangen naar de kamers leiden.

Alle appartementen zijn voorzien van buitenkamers. Er zijn per laag slechts 15 eenheden. De terrassen en balkons zijn horizontaal gekoppeld. De gemeenschapsruimten zijn ook verticaal met elkaar verbonden.

Kenmerkend voor de architectuur is de zichtbare gelaagdheid zoals ook terug te vinden is, in de torenflats van ’t Loon en het Ziekenhuis en de Welterhof.  Dit bejaardencentrum heeft bovendien een terrasvormige stapeling dat zijn inspiratie zou kunnen hebben ontleend aan het Limburgse heuvellandschap. Het verzorgingshuis werd samen met de stadsautoweg gerealiseerd.

Hiervoor werd ter plaatse het pension voor beambten van de Oranje Nasaumijnen uit 1920 gesloopt en de ervoor gelegen vijver gedempt. Het gebouw is later uitgebreid met aanleunwoningen en een aantal jaren geleden omvangrijk gerestaureerd.

Foto's

Eigenschappen

Huidige functie:
Bejaardencentrum
Bouwjaar:
1967-1970
Architect:
Peter Sigmond
Stijl:
Modernisme
OMDH nr:
OMDH-KP-136

Locatie